Umeå: Skatteplanering bakom försäljningen av allmännyttan

► Beslut om utförsäljning av allmännyttan rivs upp och tas om
► Kommunledningen vill smita från skatt och rättsprocesser
► Folkinitiativet i Umeå: ”De ansvariga politikerna bör avgå”

Den 19 juni i år röstade en majoritet i Umeås sosseledda kommunfullmäktige igenom en omfattande utförsäljning av stadens allmännytta. 1601 av det kommunala bolaget Bostadens lägenheter i områdena Carlshem och Mariehem skulle säljas för drygt 1,1 miljard kronor till det hårt kritiserade privata bolaget Heimstaden. Detta trots att sossarna inför valet lovade att inte sälja ut allmännyttan.
Beslutet väckte starka protester bland Umeåborna. Många ansåg att den rekordsnabba beslutsprocessen varit odemokratisk och ett led i en avdemokratiseringsprocess där kommuninvånarna får allt mindre att säga till om. Förvaltningsrätten fick fullt upp med alla överklaganden som bland annat pekade på att kommunledningen kanske hade brutit mot både aktiebolagslagen och kommunallagen.
Under sommaren har Folkinitiativet i Umeå samlat in över 5000 namn för att få till stånd en folkomröstning om utförsäljningen, dessutom har Bostadens VD, Jerker Eriksson, och styrelseordförande, Bernt Andersson, polisanmälts för att ha undanhållit information från styrelsen och alltså brutit mot aktiebolagslagen. Anmälaren är Jan-Olov Carlsson som sitter i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet.

Den 17 oktober samlades människor i protest utanför stadshuset i Umeå när ärendet återigen hamnade på kommunstyrelsens bord. Innanför stadshusväggarna bestämdes det att beslutet om utförsäljningen av Bostadens lägenheter ska rivas upp och tas om.
Det nya beslutsförslaget har ungefär samma innehåll som det gamla och det framstår mest som att omtaget är ett sätt för kommunledningen att komma undan förvaltningsrättens eventuellt fällande dom. Kommunalrådet Hans Lindberg (S) – som har fått mycket kritik för sin arroganta attityd kring Bostadenfrågan – sticker inte under stol med att ”anledningen är att det gamla beslutet har blivit överklagat” och att kommunjuristerna därför anser att ärendet behöver en ”tydligare rubrik”. Till ETC Umeå säger han att han inte har några problem med att ”förtydliga beslutet”: ”Och är det någon som har missuppfattat något, så framgår det med all tydlighet av den demokratiska processen att vi faktiskt säljer ut. Vi hade fyra timmars debatt i fullmäktige, men om det är någon som fortfarande inte har förstått så har vi ännu mer underlag nu.”
Den främsta anledningen till att kommunledningen vill få stopp på rättsprocesserna, förtydliga sina avsikter och få igenom utförsäljningsbeslutet så fort som möjligt, är den ändring i skattelagstiftningen som förväntas träda i kraft efter årsskiftet. Ändringen stoppar nämligen möjligheten till skatteplanering vid bostadsaffärer, så kallad paketering av fastigheter. Om försäljning till Heimstaden inte går igenom före lagändringen så måste kommunen skatta för ytterligare 250 miljoner kronor.

Umeå kommun har under de senaste åren både gjort en omfattande kulturhuvudstadssatsning och stadsomvandling. Många miljoner kronor har försvunnit in i storskaliga byggnadsprojekt som kulturhuset Väven och badhuset Navet. Debattören Erik Persson skriver i VK att dessa satsningar ledde till att kommunens låneskuld skenade med två miljarder på fem år, samtidigt som utgifterna i den skattefinansierade verksamheten började överstiga inkomsterna. Han menar att kommunen nu står inför ”ett politiskt val mellan en nyliberal politik där de fattiga tar bördan och alternativ där konsekvenserna av de senaste årens spekulativa politik och strukturella problem fördelas mer jämlikt”.
Men istället för att ta ansvar för sitt odemokratiska agerande – och på köpet kanske reparera några av de många sprickorna i det krackelerade förtroendet hos de socialdemokratiska väljare som trodde på valretoriken om att inte sälja ut allmännyttan – väljer alltså Hans Lindberg och den övriga kommunledningen att ”förtydliga rubriker” i hopp om att slippa domar och skatt. Den taktiken kommer med allra största sannolikhet inte att förändra den negativa opinionen. Något som kan leda till att Socialdemokraterna förlorar många röster i nästa kommunalval.

En av dessa röster kan vara signaturen Besviken Sosse som i en insändare i Västerbottens-Kuriren den 17 oktober kritiserar hela Bostadenprocessen och efterlyser rakryggade S-politiker i kommunen: ”Denna partikultur måste få ett slut. Den är inte demokratisk, den är inte värdig och om inte annat riskerar ni en enorm väljarflykt om ni tillåter att den lever vidare.”
Folkinitiativet i Umeå anser att beslutet bör rivas upp utan att tas om och att de ansvariga politikerna bör lämna sina uppdrag för att ”säkerställa allmänhetens förtroende för de kommunala institutionerna”.
Den 30 oktober är det dags för kommunfullmäktige att rösta om ärendet i dess nya, förtydligade form. Precis som förra gången kommer Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Arbetarpartiet att rösta emot en utförsäljning. Hur många S-ledamöter som väljer att avstå från att delta den här gången återstår att se. I juni lämnade fem stycken lokalen när det var dags att rösta. De ersattes av ja-sägare.

Text och foto: Emma Lundström

Dela