Manifestation för de postanställdas framtid

Ett drygt hundratal postarbetare och andra medborgare samlades på Mynttorget i Stockholm i lördags för att uppmärksamma och protestera mot den allt tyngre och alltmer ohållbara arbetssituation som råder för brevbärare och andra postarbetare.
Brevbärarna kämpar varje dag för att få ut all post, till rätt kund och i rätt tid, men arbetsbördan är för stor i förhållande till vår arbetstid. Många stressar och / eller känner sig tvingade att jobba flera timmar övertid varje dag. ”En arbetsmiljösituation som är ohållbar” konstaterade Gunnar Westin, mångårig brevbärare och förtroendevald inom SEKO.
Brevbärare vittnar om distrikt som ökat från 7–800 hushåll till 1 200–1 300 på bara några år. Avregleringar, och ökat internetanvändande är bara en del av förklaringarna. Politiska beslut som försvårar en hållbar och långsiktig postverksamhet, ständiga besparingar och många gånger ogenomtänkta och direkt kontraproduktiva beslut från Postnords ledning försvårar situationen.
Något som upprör många är att Postnord i sin spariver anlitar oseriösa åkerier utan kollektivavtal istället för egen personal.
Krav på att politiker och företagsledning börjar lyssna på de anställdas krav och säkerställer en hållbar arbetsmiljö för de anställda och en säkerställd service till medborgarna framfördes.

Text och foto: Sven Jinton

Dela