F6-fack vill se alternativ till industrins ”märke”

Magnus Pettersson foto: Fastighets

► Industriavtalet hotat inför låglönesatsning

► Facken i F6 svarar med att det behövs en ny modell

►”Vi vill ha minskade klyftor och mer jämställdhet”

 

Flera fackföreningar är nu beredda att överge industrins löneledande roll i avtalsrörelsen. Det är fackförbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko – som tillsammans kallar sig F6, som i en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet på onsdagen menar att det behövs en ny modell för lönebildning, och att industrins så kallade ”märke” cementerar dagens löneskillnader och motverkar en utveckling mot jämställda löner.
Traditionen har sedan 1997 varit att industrin går först i avtalsrörelsen och sätter riktmärket för löneökningarna, som resten av arbetsmarknadens parter anpassar sig efter. Men F6 menar att arbetsmarknaden ser annorlunda ut nu jämfört med 1997: ”Strukturomvandling i ekonomin har bland annat gjort att industrisektorn minskat. Andra sektorer har i stället vuxit i snabb takt då människors och samhällets behov har förändrats. Det är inte längre självklart att det är industrin som ensamma ska styra den svenska lönebildningen och sätta normen för vad samhället tål för löneökningstakt.”

F6 menar också att industrins märke främst gynnar de yrkeskårer som redan har bäst betalt, och att lågavlönade yrken inte får en chans att komma ikapp. ”Vi vill ha minskade klyftor och mer jämställdhet. För att nå detta krävs en ny lönebildningsmodell där det är möjligt att jämna ut löneskillnaderna. Grunden i vår kritik ligger i att lönebildningen cementerar dagens löneskillnader samt att vi saknar inflytande över något så avgörande för våra medlemmar som lönenivån”, skriver F6 i debattartikeln, och fortsätter:
”Löneskillnaden mellan kvinnor och män år 2015, när hänsyn tas till yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid, var 4,6 procent. Det är ingen hemlighet att arbetsgivarna har avfärdat krav på låglönesatsningar som skulle gynna kvinnodominerade grupper på arbetsmarknaden. Man hävdar att dessa krav inte är förenliga med Industriavtalet. Denna syn leder givetvis till att klyftorna kommer fortsätta att öka. Såväl mellan arbetare och tjänstemän som mellan kvinnor och män. Nu går man från arbetsgivarhåll till och med så långt att man hotar med att säga upp Industriavtalet om lågavlönade får lite mer. Vi vill gå en annan väg. Vi vill ha minskade klyftor och mer jämställdhet. För att nå detta krävs en ny lönebildningsmodell där det är möjligt att jämna ut löneskillnaderna.”

Som alternativ vill 6F ta fram en ny modell för lönebildning, men man har ännu inte kommit fram till något konkret förslag på hur det skulle kunna se ut.
Bakgrunden till 6F:s debattartikel är att Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe nyligen gick ut med att han var beredd att säga upp Industriavtalet om IF Metall skulle ställa krav på låglönesatsning i kronor. Detta efter att LO-förbunden i år har enats om att ställa gemensamma krav på löneökning i både procent och kronor, så att även de som har låga löner ska få en ordentlig höjning.
– Det här är ett svar på det utspel som Anders Weihe gjorde. Om industriavtalet sägs upp vill vi se en alternativ väg, vi måste förbereda oss för en ny framtid. Det har inget med avtalsrörelsen 2017 att göra. Vi har en LO-samordning som vi står bakom i sin helhet, säger Magnus Pettersson, Fastighets ordförande till tidningen Fastighetsfolket, som själv är en av undertecknarna till debatt­artikeln.

Per Leander

■ 6F eller Fackförbund i samverkan, utgörs av LO-förbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighetsanställdas Förbund, Målarna och Seko. Förbunden samverkar i olika frågor för att bättre kunna bevaka medlemmarnas intressen i varje förbund. I avtalsrörelserna bistår förbunden varandra situationsanpassat.

Dela