Så blir Stockholm fossilfritt år 2040

Rikard Warlenius. Foto: Malcom Jacobson

Rikard Warlenius. Foto: Malcom Jacobson

► Rödgröna antog plan för klimatomställning

► Stäng kolkraftverket, ställ om bilismen och ta vara på soporna

► Rickard Warlenius: ”Det är dags för handling nu”

 

I veckan antog den rödgröna majoriteten i Stockholm en plan för att staden ska bli fossilbränslefri till år 2040. Internationalen har talat med Rikard Warlenius, miljöpolitisk talesperson för Vänsterpartiet i Stockholm, för att höra vad det innebär.
– Det betyder att staden har antagit en strategi för hur vi ska gå till väga för att fasa ut fossila bränslen och växthusgaser inom kommunens gränser och bli en fossilfri miljonstad, säger han.
– Det viktigaste för klimatet är att så snart som möjligt få ner utsläppsvolymerna. Nu har vi ramen på plats för hur det ska kunna genomföras.

Det finns nu flera konkreta idéer som Stockholm vill genomföras förklarar Rikard Warlenius.
– Den största och viktigaste frågan på kort sikt är att stänga ner kolvärmekraftverket i Värtahamnen som står för en tredjedel av stadens fossila utsläpp. Det finns förutsättning­ar för det redan nu, eftersom Fortum har byggt ett nytt kraftverk för förnybar el som kan ersätta det gamla när det tas i bruk, säger han.
– Den andra stora frågan är bilismen, som står för 40 procent av stadens utsläpp. Målet här är att alla stadens fossilbränsledrivna fordon ska bytas ut och ersättas med elbilar inom den utsatta tidsramen, samtidigt som vi utvecklar kollektivtrafiken och cykelvägarna.
Man vill också införa speciella miljözoner där det blir förbjudet att köra även lätta fordon, det vill säga vanliga bilar och motorcyklar. Sådana förbud finns redan i delar av staden för tunga fordon som lastbilar.

En tredje fråga att komma till rätta med är hanteringen av sopor och avfallsförbränning.
– Mycket av det som bränns idag är plaster och det är också fossila bränslen, vilket man kanske inte tänker på. Så det måste vi också komma till rätta med, säger Rikard Warlenius.
Stockholm behöver även bli bättre på insamling av matavfall som går att omvandla till biogas.
– Dessutom vill vi att solen ska stå för tio procent av all el till hushållen 2040, säger Rikard Warlenius och berättar att på det området har man redan påbörjat en investering i solceller direkt på hustaken runt om i staden.

Men även om den rödgröna majoriteten i Stockholms kommun nu är överens om vad som bör göras, så styrs Stockholms landsting – som bland annat bestämmer om kollektivtrafiken – av de borgerliga partierna.

Kan det inte bli problem?
– Det kan det bli. Vi får hoppas att de inte styr så länge till i landstinget, säger Rikard Warlenius och skrattar, innan han fortsätter mera allvarligt:
– Visst kan det bli konflikter mellan landstinget och kommunen, om vi beslutar att begränsa bilismen i Stockholm, men landstinget inte vill satsa på kollektivtrafiken. Men det kan även bli en konflikt med riksdagen vad gäller till exempel omställningen till klimatvänligare bilar, och konflikter internationellt för hur man ska uppnå klimatmålet, så det är komplicerat.

Men Rikard Warlenius tror inte att borgarna kommer att lägga käpparna i hjulet.
– De är i stort sätt med på tåget. Det kan vara strider om när och hur vissa saker ska göras, men det finns en bred enighet om att arbeta för en klimatomställning nu, säger han.
– Visst kan man säga att det går att göra mer, och omställ­ningen borde redan vara klar vid det här laget, då vi har känt till klimatförändringarna och dess orsaker i mer än 30 år. Men den rödgröna majoritetens mål är att utifrån den här planen börja handla nu, säger han och hoppas att Stockholm kan bli en förebild som inspirerar andra städer i Sverige och världen.

Per Leander

Dela