Naturskyddsföreningen: ”Inga svenska partier lever upp till klimatmålet”

Johanna Sandahl, Svenska Naturskyddsföreningen. Foto: Fredrik Hjerling

Johanna Sandahl, Svenska Naturskyddsföreningen. Foto: Fredrik Hjerling

► SNF kritiserar både regeringen och oppositionen

► Johanna Sandahl: ”Gå från ord till handling!”

► Uppmanar till enighet över blocken för klimatet

 

Samtidigt som världen oroar sig för vilken inställning USA:s nye president Donald Trump kommer att ha till klimatfrågan, kommer en granskning från Naturskyddsföreningen som menar att inget av de svenska riksdagspartierna lever upp till Parisavtalets krav på klimatomställning.
– Inget av de budgetalternativ som lagts fram i riksdagen innebär en politik som lever upp till Parisavtalet eller de klimatmål som partierna själva kommit överens om. Det är dags att partierna släpper sina ideologiska skygglappar och tar fram genomtänkta helhetslösningar som innefattar både klimatskatter och klimatinvesteringar, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.

I Sverige är stödet för Parisavtalet stort. Sju av åtta riksdagspartier – alla utom Sverigedemokraterna – röstade ja till ratificeringen av avtalet. Men trots det gör både regeringen och oppositionen långt ifrån tillräckligt för att arbeta för en klimatomställning, menar Naturskyddsföreningen.
Regeringen, alltså Socialdemokraterna och Miljöpartiet, har tillsammans med sitt stödparti Vänsterpartiet visserligen gjort en rejäl höjning av miljöbudgeten jämfört med den tidigare Alliansregeringen, och man satsar framför allt på klimatinvesteringar. En stor brist är dock att regeringen halvvägs in i mandatperioden inte levererat någon effektiv politik för att minska bilismens utsläpp. För att klara av klimatmålen krävs dessutom att klimatskatterna höjs, menar Naturskyddsföreningen, som även tycker att det är motsägelsefullt att regeringspartierna höjt dieselskattesubventionen för jord-, skogs- och vattenbruket.

Vad gäller oppositionen har Moderaterna presenterat ett budgetförslag som enligt Naturskyddsföreningens beräkningar skulle leda till ökade koldioxidutsläpp genom att uppmuntra till mer bilism med lägre bensinskatter och höjda dieselskattesubventioner. Liberalerna är motståndare till en klimatskatt på inrikesflyg, avvisar ökade satsningar på förnybar el, och säger nej till 100 procent förnybart. Centerpartiets klimatpolitik beskrivs som ”ryckig”, där vissa åtgärder leder till minskade utsläpp, medan andra tvärtom bromsar utsläppsminskningarna genom bland annat höjda dieselskattesubventioner. Kristdemokraterna vill skära ner miljöbudgeten med drygt en tredjedel, 2,9 miljarder kronor, och har inga egna alternativ att komma med annat än en grön skatteväxling som höjer vissa klimatskatter, såsom fordonsskatten och koldioxidskatten för torv och gruvor.
Sverigedemokraterna – det enda parti som röstade nej till Parisavtalet – saknar helt en seriös klimatpolitik, menar Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningens egna förslag på politiska åtgärder för att leva upp till klimatavtalet innefattar ett omedelbart slopande av samtliga klimatskadliga subventioner, samt gröna skatter som kan användas för att finansiera klimatinvesteringar. Dessutom krävs det krafttag för att minska bilismens utsläpp genom att införa en klimatkvot i drivmedel, i form av en reduktionsplikt som styr mot mer grönt bränsle i bensin och diesel.
Avslutningsvis uppmanar man alla partier att enas över blockgränserna och ta fram genomtänkta helhetslösningar som innefattar både klimat­skatter och klimatinvesteringar.
– Nu måste de politiska beslutsfattarna gå från ord till handling för att Sverige ska leva upp till det åtagande som Parisavtalet innebär. Vi har bara drygt 10 år på oss att klara ambitionen om maximalt 1,5 graders global uppvärmning. Låt oss göra allt i vår makt för att lyckas, säger Johanna Sandahl.

Per Leander

Dela