COP25: Håll koldioxidmarknader utanför Parisavtalets regelbok!

Manifestation för klimatet den 6 december under COP25 i Madrid. Foto: Jordens Vänner / Victor Barro

Vi som skriver under detta brev kräver att koldioxidmarknader där kompensationsåtgärder tillåts hålls utanför Parisavtalets regelbok. Vi säger NEJ till en resolution om koldioxidmarknader vid COP25!

OPINION

Med de globala utsläppens nuvarande hastighet kommer vi troligen överskrida 1,5-gradersmålet före 2025. Enligt vetenskapen måste utsläppen av koldioxid i atmosfären snabbt minska. Vi måste kräva att rika länder slutar undvika sitt historiska ansvar och hjälper till att dramatiskt minska utsläppen vid källan. De nuvarande åtagandena inom Parisavtalet leder oss redan mot katastrofala 3–5 graders uppvärmning.
Internationella regler för koldioxidmarknader kommer vara en nyckelfråga vid förhandlingsbordet i Madrid, och under artikel 6 kan koldioxidmarknader där kompensationsåtgärder tillåts komma att bli en del av Parisavtalets regelbok i år. Det skulle riskera att låsa fast oss i ännu mer utsläpp, ytterligare temperaturökning och decennier av inaktivitet, distraktion och företag som får allt mer makt.
En resolution till artikel 6 skulle riskera att försvaga de rika ländernas (redan klena) nationella planer ännu mer, och ge dessa regeringar möjlighet att köpa sig fria istället för att minska sina utsläpp.
Koldioxidmarknader där kompensationsåtgärder tillåts fungerar inte. Bakom kompensationerna ligger exempelvis vetenskapligt tveksamma antaganden: att blanda utsläppskrediter från olika kompensationsprojekt betyder att koldioxidkompensationer från olika källor räknas som ”lika”. Men att bränna fossila bränslen i en del av världen kan inte ”balanseras ut” genom kompensationer med kol från naturliga kolcykler – det är inte så ekosystem fungerar.
Det har visat sig nästan omöjligt att spåra huruvida kompensationsprojekt verkligen har genomförts och hur mycket koldioxid som egentligen har blivit kompenserat. Dessutom innebär kompensering beräkningar av hypotetiska utsläpp: ”vad som skulle ha släppts ut om inte det här projektet hade genomförts.” Den här ingången är som upplagd för missbruk – exempelvis att vilseledande förutspå eller producera mer utsläpp till att börja med så att extra utsläppskrediter tillkommer när utsläppen sedan minskar. Kreativ redovisning kan få saker att se bra ut på pappret, men vi kan inte förhandla med vetenskapen. Istället för att minska utsläppen riskerar utsläppshandel att leda till ökade utsläpp.

Kompensationsprojekt har mer än ökade utsläpp på sitt samvete: hittills har de inneburit konflikter, övergrepp från företag, framtvingad migration, och hot om kulturellt folkmord, särskilt för ursprungsgrupper, småbrukare, unga, kvinnor och rasifierade. Koldioxidkompensationsprojekt har inneburit brott mot sårbara befolkningar runtom i världen, och vi avfärdar dem som en form av klimatkolonialism.
Om en resolution till artikel 6 går igenom i december finns det en påtaglig risk att koldioxidmarknader där kompensationsåtgärder tillåts bli en stor del av länders arbete med att uppfylla sina nationellt fastställda bidrag (NDC). Det här betyder att regeringar skulle lämna över mycket av kontrollen över den nationella klimatpolitiken till företagsledda klimatmarknader.
Det här är oacceptabelt. Vi kräver att rika länder slutar att undvika sitt ansvar och att alla parter förbinder sig att göra sin rättmätiga del av klimatarbetet. Vi kräver lösningar som ger utsläppsminskningar redan vid källan och som leder oss mot en mer rättvis och jämlik värld. Vi kräver verklig och utökad offentlig finansiering från rika länder så att utvecklingsländer kan ställa om till rättvisa energisystem, anpassa sig till konsekvenserna av klimatförändringar och bli kompenserade för irreparabla förluster och skador.

Jordens Vänner Sverige

 

Internationella undertecknare:
Friends of the Earth International, Grassroots Global Justice Alliance, Indigenous Environmental Network, Asian Peoples Movement on Debt and Development, 350.org, Attac France, Climate Emergency Institute, Food & Water Action Europe, World Forum of Fisher People, Global Forest Coalition, WoMin African Alliance

Dela