”En seger för klimatrörelsen”

Ende Gelände, Foto: Paul Levis Wagner / 350.org

Ende Gelände, Foto: Paul Levis Wagner / 350.org

 

I helgen lyckades flera tusen klimataktivister genom aktionen ”Ende Gelände” stoppa produktionen i Vattenfalls brunkolsgruva i tyska Welzow. Aktivisten och klimatforskaren Andreas Malm var med i aktionen och ser den som en seger för klimatrörelsen.
– Det börjad på fredagen med att flera hundra aktivister tog sig ner i själva gruvan, som är ett stort dagbrott, och satte sig på maskinerna som gräver upp kolen och stoppade därmed brytningen, berättar Andreas Malm.

På lördagen fortsatte aktionen med att aktivisterna blockerade järnvägsrälsen som fraktar

Andreas Malm

Andreas Malm

kolet till ett närbeläget kolkraftverk. Därefter gick Andreas Malm tillsammans med flera hundra andra vidare till kolkraftverket.
– Det blev vad som i media har beskrivits som tumult. Vi rev ner staketen och gick in på området där vakterna såg nervösa ut och gick åt sidan. Men sen visste vi inte vad vi skulle göra, ingen var beredd på att vi skulle komma så långt som in på själva kraftverket, så vi skulle ha behövt en plan för vad vi skulle göra där, berättar han.
– Sen kom i alla fall en massa poliser och slog vilt med batonger och pepparsprejade och grep flera av aktivisterna. Vi andra rusade tillbaka till rälsen och fortsatte blockaden där.

Samtidigt gick Vattenfall ut i SVT och berättade att man måste avbryta produktionen.
– Så det var en seger på det sättet att vi uppnådde vårt mål att med icke-våldsmetoder stoppa brunkolsbrytningen, om än bara för en dag. Det är inte vanligt att det går så bra. Det var första gången som ett kolkraftverk tvingades avbryta sin verksamhet. Det visar att klimatrörelsen växer. Det ger oss bättre självförtroende och vi kan vänta oss flera aktioner och att debatten här i Tyskland om brunkolet kommer att intensifieras, säger Andreas Malm.

Fick ni något stöd från allmänheten?
– Vi kände att det fanns ett stort stöd i byn. De boende ska nämligen snart tvingas bort eftersom gruvans dagbrott expanderar och husen måste rivas. Samtidigt hölls det en stöddemonstration för kolet, bland dem som är rädda att arbetstillfällen ska försvinna. Så de boende i området har en kluven syn, säger Andreas Malm.
Det dök även om nazister och kastade sten på klimataktivisterna, berättar han.

Per Leander

Läs mer om Aktionen på
www.ende-gelaende.org

Dela