Vattenbrist hotar Sverige i sommar

► Grundvattennivåerna är rekordlåga efter den torra vintern
► Öland och Gotland inför vattningsförbud
► Klimatförändringarna och växande befolkning är orsaken

Flera delar i Sverige, framför allt områden längsmed sydöstkusten, samt Öland och Gotland, kan komma att drabbas av vattenbrist i sommar. Det varnar myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) för i ett pressmeddelande, och säger att grundvattennivån inte har varit så här låg sedan 1960-talet, då mätningarna började.
Grundvattennivåerna brukar annars vara som lägst vid slutet av sommaren, och så här års ska de vara välfyllda. Men den torra, snöfattiga vintern med ovanligt låg nederbörd i södra Sverige har lett till att grundvattenmagasinen inte har fyllts på och det riskerar att bli kris snart på flera håll i landet vad gäller vattenförsörjningen.

Den allvarliga situationen påminner om de prognoser och scenarier som Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) har tagit fram för vilka effekter klimatförändringarna kommer att ha i landet.
– Det är det här man ser i SMHI:s klimatmodeller. I norra Sverige ökar nederbörden, medan sydöstra Sverige får en minskad nederbörd. Om det är en följd av klimatförändringen vi ser i dag vet jag inte, men det är helt klart en varningssignal om att börja tänka på vattentillgången på lång sikt, säger Jakob Levén från SGU till Dagens Nyheter.

På Öland har invånarna redan blivit beroende av dagliga lastbilstransporter med dricksvatten från fastlandet. Snart kommer även böndernas djur att behöva försörjas på det här sättet.
– Min vattenbrunn är slut, jag kör på kommunalt vatten, säger Johan Ålund, som har 300 törstiga köttdjur i Vickleby på västra Öland, till tidningen Lantbruk.
Det finns planer på att dra en vattenledning från Kalmar till Öland, men i väntan på att det blir verklighet kommer kommunen att genomföra kampanjer för att få folk att spara på vattnet. Det kommer också att bli bevattningsförbud för privatpersoner. Något som även Gotland inför från den 1 april i år. Dit är det dessutom betydligt svårare att köra vattentransporter från fastlandet. Gotlands känsliga grundvatten hotas också av planer på gruvbrytning.

Även Stockholms skärgårdsbelägna kranskommuner Norrtälje, Vaxholm, Tyresö och Värmdö riskerar att drabbas av brist på dricksvatten snart. Norrtälje är den kommun i landet som har flest enskilda brunnar, cirka 33 000 stycken. Var tredje av dessa har problem med förhöjda salthalter till följd av de sjunkande grundvattennivåerna.
Men det är inte bara klimatförändringar som är förklaring till vattenbristen. Det finns flera orsaker, som den växande befolkningen i Stockholmsområdet, som konsumerar allt mer vatten, inklusive i sina fritidshus i skärgården.
– Förr hade vi torrdass, nu är det jacuzzi som gäller, säger Amelia Morey Strömberg som är verksamhetsledare vid Utvecklingscentrum för vatten i Norrtälje, till Norrtelje Tidning.

Ett sätt att minska effekterna av sinande grundvatten är att anlägga konstgjorda grundvattendammar och spara undan vatten till dess att det behövs, vilket forskarna tittar på nu. Amelia Morey Strömberg efterlyser även att myndigheter och branschfolk tar ett gemensamt grepp i frågan.
– Vi måste stödja nya innovationer och hitta nya sätt att tänka på, säger hon.
Viktigast är kanske ändå att göra människor mer medvetna, menar Bo Olofsson, professor i miljögeologi på KTH.
– I dag gör svensken av med 170-200 liter vatten per dygn i hemmet. Genom snålspolande duschmunstycken och andra enkla lösningar går det att få ner konsumtionen till 100 liter utan att livskvaliteten påverkas, säger Bo Olofsson till Norrtelje Tidning.

Per Leander

 

Dela