CADTM kräver skuldavskrivning

debito-illegittimo

I september i år samlades i Rom representanter från ett tjugotal vänsterrörelser, universitet och kyrkor för att bilda italienska CADTM – ”Kommittén för avskrivandet av orättfärdiga skulder”. Internationellt har CADTM funnits sedan 1990-talet med målet att få tredje världens skulder till de rika länderna avskrivna. Man hänvisar bland annat till att utvecklingsländernas skulder bara växer på grund av ränta och att det blir en ond cirkel där man måste ta nya lån bara för att kunna betala av räntan.
Organisationen menar nu att de så kallade PIGS-länderna i EU:s periferi – Portugal, Italien, Grekland och Spanien – befinner sig i samma svåra och ohållbara situation och därför borde få sina skulder till de rikare EU-länderna avskrivna som enda sätt att bryta den onda cirkeln.

Den plan för ”Stabilitet och tillväxt” som EU har tvingat på Italien för att försöka minska skulderna från cirka 130 procent av BNP till 60 procent, har inneburit nedskärningar på 50 miljarder euro per år i offentlig sektor som sjukvård och utbildning. CADTM ämnar nu analysera de negativa effekterna med dessa nedskärningar och bekämpa dem genom att väcka opinion och samordna nationella demonstrationer för skuldavskrivning och försvar av sociala rättigheter. Italienska Attac, som nu ingår i CADTM, hade redan i år en sommarskola som behandlat frågorna om orättfärdiga skulder och hur de skulle kunna avskrivas.
– Tidpunkten är perfekt nu, vi har bara lite tid kvar innan nästa stora skuldkris bryter ut, sa Éric Toussaint, fransk statsvetare och talesperson för CADTM som deltog vid sommarskolan i Rom.

CADTM står inför många stora utmaningar i Italien och arbetet kommer inte att bli lätt, skriver organisationen själv på sin hemsida. Till att börja med behöver man få med sig flera sociala rörelser som delar samma mål och strategier. Man hoppas bland annat kunna nå ut till studentorganisationer, eftersom utbildningsväsendet är en av de sektorer som drabbats hårdast av nedskärningarna och kommersialisering.

Per Leander

Läs också: Italienskt nej till auktoritär åtstramningspolitik

Dela