Amnesty: ”EU kränker flyktingars rättigheter”

Amnestyrapport. foto: Christopher Jahn/IFRC

Amnestyrapport. foto: Christopher Jahn/IFRC

 

EU har satt press på gränsländer såsom Italien att skärpa kontrollen av flyktingar och migranter som tar sig till landet. Det har i vissa fall lett till att människor har återsänts till sina ursprungsländer utan att ha fått genomgå en rättssäker asylprocess, det avslöjar en ny rapport från Amnesty International. Slag, el-chocker och sexuell förnedring är några av de anklagelser som dokumenterats i rapporten: Hotspot Italy: How EU´s flagship approach leads to violence of refugee and migrant rights.
Rapporten visar hur det EU-stödda systemet med mottagningscenter (så kallade ”hotspots”) där flyktingar och migranter tas emot när de kommer till Italien inte bara underminerar deras rätt att söka asyl utan också har lett till allvarliga övergrepp.
– Med syftet att försvåra för flyktingar och migranter att ta sig till andra medlemsländer så har EU:s ledare drivit italienska myndigheter till den absoluta gränsen för vad som är lagligt, säger Matteo de Bellis, Italienresearcher på Amnesty International.

Mottagningscentren introducerades 2015 på rekommendation av EU-kommissionen och utformades för att identifiera och ta fingeravtryck på nyanlända i EU:s gränsländer, såsom Italien. Där skulle det snabbt avgöras vilket skyddsbehov de har och antingen skulle deras asylansökan prövas eller så skulle de sändas tillbaka till sina ursprungsländer.

Amnesty International har tagit emot samstämmiga uppgifter om att godtyckligt frihetsberövande, hot och fysiskt våld har använts för att tvinga nyanlända män, kvinnor och även barn att lämna sina fingeravtryck. En 25-årig kvinna från Eritrea beskrev hur hon blev slagen upprepade gånger i ansiktet av en polis tills hon gick med på att lämna sina fingeravtryck. I flera fall har människor också sagt att de blivit utsatta för el-chocker. En 16-årig pojke och en 27-årig man beskrev hur polisen hade förnedrat dem sexuellt. Mannen hade också blivit slagen, utsatts för el-chocker, tvingats klä av sig och sätta sig i en stol med ett hål i sitsen där polisen dragit i hans testiklar med en tång.
Även om de flesta poliser beter sig professionellt och majoriteten av fingeravtrycken tas utan några incidenter så väcker rapporten allvarliga frågor och lyfter fram behovet av en oberoende översyn av nuvarande praxis.

Alla nyanlända i Italien ”screenas” för att asylsökande ska separeras från de som anses vara irreguljära migranter. Polisen är ombedd att fråga nyanlända om varför de har kommit till Italien, snarare än att helt enkelt fråga dem ifall de vill söka asyl.
Baserat på en extremt kort intervju fattar sedan poliser, som saknar adekvat utbildning, beslut om individers skyddsbehov. De som bedöms sakna skyddsbehov förses med ett beslut om avvisning – vilket kan betyda att med tvång skickas tillbaka till sitt ursprungsland – där de kan riskera att utsättas för allvarliga människorätts­kränkningar.

Marco Jamil Espvall

Rapporten (pdf) finns att läsa här på amnesty.org

Dela