Bergsstaten säger nej till gruva i Laver

Bilden visar hur gruvsamhället Laver utanför Älvsbyn i Norrbotten började rivas 1947 efter bara några år i drift. Gruvan var inte lönsam. Ändå vill Boliden exploatera platsen på nytt.

Bilden visar hur gruvsamhället Laver utanför Älvsbyn i Norrbotten började rivas 1947 efter bara några år i drift. Gruvan var inte lönsam. Ändå vill Boliden exploatera platsen på nytt.

 

Förra onsdagen kom beskedet att Bergsstaten avslår Bolidens ansökan om bearbetningskoncession för en kopparmalmsgruva i Laver utanför Älvsbyn i Norrbotten. Enligt Bergsstaten skulle en gruva riskera att påtagligt skada Natura 2000-området på platsen. Beslutet bygger på samråd med Länsstyrelsen, som sedan tidigare sagt nej till gruvan, och det välkomnades av Semisjaur-Njarg fjällsameby som varit hårda motståndare till projektet.
Bergsstatens chef, Åsa Persson, säger att det är första gången frågan om Natura 2000-områden är en viktig faktor att ta hänsyn till när en tillståndsansökan behandlas och att det är därför Länsstyrelsens bedömning varit avgörande. Det är ett lite märkligt uttalande med tanke på att Sveriges Radios program Kaliber förra året rapporterade att det finns många exempel på att undersökningstillstånd ligger inom naturreservat eller Natura 2000-områden. Samtidigt är det bra att Bergsstaten nu tar saken på allvar.
Åsa Persson vill ha ett prejudikat, ett vägledande beslut från regeringen om hur Natura 2000-frågor ska behandlas i samband med gruvtillstånd.

Reaktionerna från gruvbranschen har, som väntat, varit mycket negativa. Branschorganisationen Svemins vd, Per Ahl, är missnöjd och kritiserar Bergsstatens beslut. Han tycker inte att det är rimligt att det måste finns ett Natura 2000-tillstånd innan det kan bli ja till brytning, eftersom det innebär att det blir svårare att öppna nya gruvor.
Boliden Gruvors direktör, Mikael Staffas, säger att företaget ”välkomnar tuffa krav på gruvnäringen”. Samtidigt upplever han att ”processerna som omgärdar utvecklingen av fyndigheter i Sverige blir alltmer oförutsägbara” och menar att det är ”långsiktigt ohållbart för råvaruförsörjningen i Europa”. Bolaget överväger att överklaga beslutet till regeringen.
Kritik har också kommit från Pär Weihed, professor i malmgeologi vid Luleå Tekniska Universitet. Professorn säger till SR att beslutet om Laver kan ”skrämma bort gruvbolag” och göra så att Sverige ”riskerar att tappa all prospektering”. Han tycker att beslutet ger ”fel signaler till branschen”. Problemet för professorn och för LTU är att hans uttalande bygger på egenintresse. Pär Weihed är nämligen styrelseledamot i Botnia Exploration, ett prospekteringsbolag som enligt Urbergsgruppen befinner sig i tillståndsprocess för att få starta två gruvor vid Vindelälven, i ett Natura 2000-område.

Det är inte första gången någon vill starta en gruva i Laver. Den förra gruvan och det samhälle som hade byggts upp omkring den, avvecklades i slutet av 40-talet. Gruvan hade en kort livslängd eftersom det var låg kopparhalt i malmen och eftersom priset på kopparmalm förändrades. Lavergruvan är idag fylld av grundvatten och samhället borta. Men det socialdemokratiska kommunalrådet i Älvsbyn, Helena Öhlund, verkar fast besluten att tro på att ännu en kortsiktig gruva skulle medföra långsiktiga fördelar för bygden. Hon låter sig inte nedlås av Bergsstatens beslut utan hoppas att tillståndsprocessen fortsätter och att det på sikt ska bli en gruva i Laver igen.

Emma Lundström

Dela