Den första stenen

Borgare i Husby. Foto: Delmon Haffo

Borgare i Husby. Foto: Delmon Haffo

Ledaren # 22 2016

Alliansen har aldrig varit intresserad av Husby

Liberala ledarsidor stärker brunas världsbild

Lösningarna är strukturella

 

Politiker som inte har någon lösning undviker att möta folket. Det är ett sätt att beskriva den utveckling som skett de senaste årtiondena, där andelen personer som känner, eller befinner sig ett led bort ifrån en folkvald numera är under en procent av befolkningen. När alliansföreträdarna, det vill säga det som kanske är Sveriges blivande regering, besökte Husby förra veckan träffade de inte en själ som faktiskt bor i området. Syftet var inte att träffa Husbyborna för att diskutera hur de upplever och vill ta tag i de problem som faktiskt finns i en av Stockholms fattigaste stadsdelar.

De ville nämligen inte prata med folket, de ville bara projicera på en lämplig duk. Den lösning på fattigdom och utanförskap som högern presenterade var som vanligt fler poliser och hårdare straff. Det talades till och med om att polisen borde skjuta med gummikulor på barnen i Husby och att det borde gälla permanent utegångsförbud för ungdomar på kvällarna, som om det skulle vara en lösning på trångboddheten. Politikerna ser uppenbarligen inga skäl att minnas att det som utlöste Husbykravallerna 2013 var just en brutal polisinsats, då polisen bröt sig in i en lägenhet och sköt ihjäl en oskyldig man i hans eget hem. Att den sortens insatser, när poliser dyker upp som rymdmänniskor bakom anonyma hjälmar, bara leder till större avstånd mellan makthavarna och de maktlösa är irrellevant för borgarna.

Alliansen är inte intresserade av att lösa några samhällsproblem. Det var inget annat än sedvanligt mediejippo där politikerna ville visa upp sig för övriga landet som handlingskraftiga på plats i ”den farliga förorten”. Ökade opinionsiffror är frågan politikerna brinner för och ett sätt att nå dessa är att spela på den rädsla som högern, i symbios med diverse ledarsideskribenter, försöker sprida bland väljare.
Timbrostöpta Teodorescu på Göteborgs-Postens ledarsida har plötsligt kommit till insikt om att förortsproblem främst drabbar dem som lever i det drabbade området. Vänstern gullar med våldsverkarna, men skiljelinjen ”går inte mellan olika etniciteter – den går mellan de som sköter sig och de som inte gör det, oavsett varifrån de kommer eller vilken Gud de tillber”, resonerar hon och drar den märkliga slutsatsen att eftersom individen har ett ansvar att sköta sig så är alliansens förslag på fler och mer våldsamma poliser det enda svaret – för våld är tydligen det enda den nytto­maximerande självständiga individen förstår i liberalens värld.

Viljan att inte förstå, att vägra se klass, att vägra se individer som delar i ett sammanhang som är mer komplext än uppdelningen ohörsam och laglydig, förövare och offer är symptomatiskt. Likaså vägran att se nödvändigheten av sociala reformer och progressiv politik – inte för att det är synd om varje enskild individ som valt brottets bana, utan för att repression aldrig har varit lösningen på något samhällsproblem, någonsin. Det kan ta sig uttryck i en liberalt förnumstig och enögd ledare i valfri borgerlig morgontidning, men det passar in i ett mönster av reaktionär hets som syns i hela norra Europa. I norska Dagbladet kallades Rinkeby för ”Sveriges Mogadishu” (9/5). Det passar ett moralistiskt uppskruvat politiskt högerklimat som hand i handske.

Att det pågår IS-rekrytering i städer runt om i Sverige är ett problem, likaså organiserad brottslighet och den sociala oro som till och från yttrar sig i exempelvis stenkastning mot ordningsmakten. Det är bara det att propagandan mot svenska förorter endast bidrar till att förvärra problemen. Lösning­en är inte gummikulor utan social upprustning med upprustad skola, jobb, rikare fritid och växande framtidsmöjligheter. De så kallade “utanförskaps­områdena” i Sverige utgör i själva verket formidabla reservo­arer av rikedom i språk, kultur, fantasi och skaparkraft. Antingen kan samhället förkväva det under resurs- och utsiktslöshet eller bidra till att växtkraften kan blomstra. !

Dela