Förortsaktivister samlas i Husby

Arkivbild. Hela Husby samlades för att protestera efter kravallerna för fem år sen. Foto: Emma Lundström

► Fem år efter kravallerna krävs fortfarande en dramatisk social förändring

► ”Vi vill se en rörelse för ett jämlikt, jämställt och hållbart samhälle”

►Prio ett är att få ordning på skolan och ge ungdomar ett framtidshopp igen

Lördagen den 19 maj hålls Förortsforum i Husby som samlar boende och aktivister för att diskutera problemen med den växande segregationen i samhället. Internationalen har talat med Arne Johansson som är ordförande för Norra Järva Stadelsråd och en av initiativtagarna till forumet.
– Idén har kläckts mot bakgrund av att vi är väldigt oroade över den här tävlingen mellan politikerna i auktoritära flyktingfientliga utspel, vilket har präglat upptakten till valrörelsen. Vi ser hur vissa partiledare direkt eller indirekt försöker ge förorternas folk skulden själva för arbetslösheten, fattigdomen och kriminaliteten. Men vi menar att det här i själva verket är konsekvensen av sociala nedskärningar och växande klassklyftor som vi har sett under de senaste årtiondena och som det är politikerna som är ansvariga för, säger Arne Johansson och fortsätter:
– Regeringen lappar och lagar i marginalerna, men det görs inget åt strukturen vad det gäller de grundläggande problemen. Vi ser enorma klassklyftor vad gäller tandhälsa, livslängd, segregerade skolor och trångboddhet. De gröna frågorna är också viktiga att uppmärksamma, dels för klimatet så klart, men också för att öka kvalitén i skolorna och på äldreboendena med egna kök i samverkan med närodlade ekobönder. Vi har också haft protester här ute mot bygget av den stora motorvägen Förbifart Stockholm, som ska dras här utanför utan hänsyn till de boende. Vi kräver en satsning på kollektivtrafiken istället för biltrafiken.
Något som har fått mycket uppmärksamhet den senare tiden i media är gängvåldet i förorterna och de ständigt återkommande dödsskjutningarna. Tonsättande politiker från sverigedemokrater till numera även styrande socialdemokrater använder gängvåldet som argument för att det behövs hårdare tag och mer poliser – ja kanske till och med militär – i förorterna. Men Arne Johansson tror inte att det är rätt väg att komma till bukt med problemen.
– Skjutningarna är ju en farsot, som i sin tur är ett resultat av utanförskapet och fattigdomen. Talespersoner från Polisen har varit bättre än myndigheterna själva att påpeka att polisen klarar inte av att lösa det här själva, utan det är de sociala problemen i grunden som man måste komma till rätta med. Det är klart att vi behöver poliser här ute för att nita mördare och knarkhandlare, men det här gängvåldet kommer vi inte att få bukt med om det inte sker en dramatiskt social förändring också, säger Arne Johansson.

Prio ett är att få ordning på skolan menar Arne Johansson.

Arne Johansson

– Det måste vara en av de absolut viktigaste frågorna att få en lösning på. Vad det gäller skolans kris så är det en konsekvens av det fria skolvalet och vinstintressen, det är de flesta forskare eniga om. Våra barn härute har rätt till en likvärdig skola som de inte längre får. Det gör att det varje år kommer ut elever som inte klarar behörighetskraven till gymnasiet och får enorma svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Därför kräver vi nu att de många unga i förorterna som inte har fått sin rätt till en likvärdig skola ska få ett speciell stöd, så att de får behörighet till gymnasiet. Det krävs extrainsatser och lärlingsplatser som kan leda till riktiga jobb, säger han, och menar att det dessutom är ett enormt resursslöseri att unga friska människor går arbetslösa.
– I ett Sverige där vi behöver rusta upp skola, vård och omsorg, bygga tusentals nya bostäder och dessutom genomföra satsningar för att klimatomställa hela landet, så ska ingen som kan och vill jobba behöva gå utan ett riktigt arbete med en avtalsenlig lön.

Varför har Husby blivit ett centrum för den här rörelsen? Vad gör Husby speciellt bland alla förorter?
– Det här forumet hålls ju också i samband med femårsdagen av Husbykravallerna 2013. För vi menar att de var ett symptom på problemen i förorterna, och för att inte något liknande ska hända igen, så måste vi organisera de boende och blicka framåt och arbeta för verklig förändring. Och det är inte bara Husbybor utan det kommer folk från hela Järva och från andra stadsdelar i Stockholm och hela landet. Men det räcker inte med att förortsrörelserna klagar, utan vi måste söka allianser som kan få tillräcklig makt för att driva de här samhällsförändringarna som vi behöver, säger Arne Johansson.
– Vad vi vill se är en allians av rörelser underifrån som kan gå samman också med till exempel Hyresgästföreningen och fackföreningar. Förort-s och välfärdsaktivister måste kämpa tillsammans med boende och arbetare, skolfolk och elever, kulturarbetare, miljöaktivister och så vidare. Vi vill se en rörelse för ett jämlikt, jämställt och hållbart samhälle.

Till förortsforument har det även bjudits in ansvariga politiker, som Nooshi Dadgostar som är Vänsterpartiets talesperson i bostadsfrågor, och Galina Monsalves som sitter i landstinget för Socialdemokraterna, samt den socialdemokratiske riksdagsmannen Anders Österberg som själv bor i grannförorten Akalla.
– Han är relativt ovanlig som politiker på det sättet genom att han har lokal kännedom, påpekar Arne Johansson.
– Vi får se hur radikala krav vi kan få stöd för på det här mötet, men vi kommer att diskutera olika förslag och ställa frågor till de politiker som kommer vara där också. Det är ju också en tanke att vårt forum ska vara ett alternativ till den kommande Järva politikerveckan, och att vi vill ge ett annat perspektiv än det där uppifrån perspektivet som vi kan förvänta oss från partiledarna då.

Per Leander

Dela