Dödsbränder kan hända här också

LONDON Ett hundratal människor befaras ha dött i branden i Grenfell Tower den 14 juni. Branden spreds explosionsartat på grund av undermåligt men billigt isoleringsmaterial. Foto: Natalie Oxford

En fruktansvärd eldsvåda i stil med den dödliga branden i höghuset i London skulle mycket väl kunna inträffa även här i Sverige. I själva verket har det redan gjort det, även om lyckligtvis ingen människa omkom. Det var strax före nyår som en brand plötsligt bröt ut i ett flerfamiljshus på Oslogatan i Husby och på bara ett par minuter förintade ett helt våningsplan med tio lägenheter. Till saken hör att den våning som slukades av lågorna var en tillbyggnad i trä, gips och spånskivor, där elden spreds vidare extremt snabbt från lägenhet till lägenhet. Resten av husets fyra våningar som är i betong klarade sig relativt oskadda, bortsett från rök- och vattenskador från släckningsarbetet.

De i grunden välplanerade betonghusen i Husby är från 1970-talets miljonprogram och normalt fyra våningar höga. Men vid millennieskiftet beslutade fastighetsägaren Svenska Bostäder att bygga på en extra våning i flera av husen, och de nya lägenhetsplanen byggdes i billigt men brandfarligt material, för att spara pengar. Huset i London, som snabbt förvandlades till en dödsfälla när branden utbröt, har också visat sig vara dåligt renoverat med lättantändligt billigt skräpmaterial.

Det som eldsvådorna i London och Husby har gemensamt är att det handlar om fattiga arbetarklassområden med många utlandsfödda invånare. Människor som helt enkelt inte värdesätts lika mycket som de som bor i stadsdelar med högre genomsnittlig inkomstnivå. Branden vid nyår var heller inte första gången det brann i en sådan påbyggd våning i Husby. 2005 förintades också ett helt våningsplan i en brand på Trondheimsgatan, alldeles mitt emot det senast eldhärjade huset på Oslogatan. Hur oroliga ska de som bor i liknade hus i Husby vara?

Dessutom har en stor del av bostäderna i Husby, som tidigare tillhörde allmännyttan, på senare tid sålts till privata hyresvärdar, och sedan sålts vidare så många gånger att ingen längre har koll på vem som har ansvar för vad. Senast att köpa upp en stor del av husen i Husby är riskkapitalbolaget D. Carnegie som i sin tur ägs av det amerikanska riskkapitalbolaget Blackstone. D. Carnegie/ Blackstone är ökända för att köpa upp slitna hus i förorterna och sedan göra billiga fuskrenoveringar för att kunna chockhöja hyrorna.

Per Leander

Dela