Politikerna kör över förortsborna återigen

Joakim Kimmen Magnusson med familj vill ha kvar discgolfen vid Granholmstippen.

Joakim Kimmen Magnusson med familj vill ha kvar discgolfen vid Granholmstippen.

► Demonstration mot begravningsplats i Tensta

► Populär naturpark ska förstöras, trots att bättre alternativ finns

► Kampen mot Förbifart Stockholm fortsätter

 

Boende runt Järvafältet i norra Stockholm samlades lördagen 21 maj i Tensta till en demonstration mot planerna på att bygga en begravningsplats på fältet. Trots tidigare protester har staden nu beslutat att upplåta marken vid den populära Granholmstippen till den nya begravningsplatsen. Till saken hör att samtliga lokala stadsdelsnämnder i området har föreslagit en alternativ placering, men både lokalstyre och boende i förorterna runt Järvafältet körs nu över av politikerna i stadshuset.
Granholmstippen är en gräsbevuxen konstgjord kulle som skapades av jord- och schaktmassor när tunnelbanans blå linje byggdes på 1970-talet. Den är belägen i ett naturskönt område på Järvafältet mellan förorterna Tensta-Hjulsta och Husby-Akalla. Utöver att vara ett viktigt rekreationsområde i form av en stor naturpark, finns där också sedan 20 år en populär discgolfbana för frisbee-spelare, som fått internationell uppmärksamhet, men som nu ska tvingas stänga.

Ingen är emot att det byggs en ny begravningsplats i området, men boende och lokalpolitiker förordar istället att kyrkogården ska byggas lite längre norrut på fältet, vid en nedlagd motorcrossbana vid Hägersta­lund på andra sidan en stor motorväg. Det är inte bara en bättre plats rent geografiskt, utan också ekonomiskt. Flera experter har påpekat det idiotiska i att göra en begravningsplats på en kulle med sluttande mark, och dessutom att marken i den konstgjorda kullen till stor del består av stora stenmassor som det blir svårt och dyrt att försöka gräva gravar i.
Begravningsplatsen är tänkt att bli platsen där de boende på Järvafältet får sin sista vila. Men en stor del av de 60 000 människor som bor i området är muslimer. Lokalpolitikern Burhan Yildiz från Liberalerna påpekade i sitt tal vid demonstrationen, att för muslimer är det otänkbart att låta sig begravas på mark som består av sopor och tippmassor. Han förutspådde därmed att hela projektet skulle bli en flopp. Mohamed Nuur, ordförande för Socialdemokraterna i Tensta, var inne på samma spår. Även icke troende kan hålla med om att en avfallstipp inte känns som en värdig begravningsplats.

En av talarna på demonstrationen var Arne Johansson från Rättvisepartiet Socialisterna. Arne Johansson, som bott i Husby i över 30 år och deltagit i kampen för förortens sak lika länge, påpekade att planerna för begravningsplatsen vid Granholmstippen hör ihop med övrig pågående exploatering av Järvafältet. Som bygget av den stora motorvägen av Förbifart Stockholm. I båda fallen har staden helt respektlöst kört över förortsbornas åsikter, och vad gäller förbifarten kommer den att försämra miljön avsevärt för boende på Norra Järvafältet, och även öka utsläppen av koldioxid som hotar klimatet.
Men Arne Johansson tog också upp de många framgångsrika kamper som de boende på Järvafältet har fört. Som kampen mot renovräkningarna i Husby, som faktiskt ledde till att renoveringarna av miljonprogrammet genom

fördes med mer eller mindre förnuft, och att det inte blev någon chockhöjning av hyran så att de boende kunde bo kvar. Han menade att det därför finns chans att stoppa både begravningsplatsen och förbifarten om fler sluter upp i kampen för en bättre miljö på Järvafältet.

Text och foto: Per Leander

Dela