Byggnads, Sjöbefälsföreningen och Målarna varslar om strejk

Johan Lindholm, Byggnads ordförande

Johan Lindholm, Byggnads ordförande

 

Byggnads har varslat om strejk 12 april, om arbetsgivaren Sveriges Byggindustrier (BI) inte går med på fackförbundets krav på bland annat 3,2 procents löneökning, bättre förutsättningar för kvinnor i branschen, samt ordning och reda på arbetsplatserna. Varslet omfattar cirka 60 företag och drygt 2600 medlemmar.
– Vi har tidigare uttryckt oro för att BI skjutit på de viktiga framtidsfrågorna och istället lagt allt fokus på makten över lönebildningen. Genom att förhala förhandlingarna har vi inte nått samförstånd inom en rad viktiga framtidsfrågor, exempelvis jämställdhets- och mångfaldsarbetet, säger Bygg­nads ordförande Johan Lindholm i ett pressmeddelande.

Byggnads har under avtalsrörelsen lyft frågorna om ordning och reda på byggarbetsplatserna. Det handlar om att få huvudentreprenören att ta ansvar för de underentreprenörer man anlitar för att råda bot på lönedumpning och osäker arbetsmiljö.
Byggnads vill också se konkreta satsningar på att välkomna fler kvinnor, ungdomar och nyanlända till bygg­branschen. ”Byggnads kräver att byggbolagen ska vara med och betala för att stärka utbildningsinsatser redan i skolan, stoppa machokulturen som hämmar branschens utveckling och rättvisemärka Sveriges viktigaste yrke”, skriver man i pressmeddelandet och påpekar att de största svenska byggbolagen har aktieutdelningar på närmare fem miljarder kronor, så det finns pengar att ta av.

Även Sjöbefälsföreningen (SBF) har varslat om strejk i skärgårdstrafiken. Bland annat omfattas sju fartyg vid Göteborgs Styrsö Skärgårdstrafik och alla Blidösundsbolagets fartyg i Stockholms skärgård. Bakgrunden till konflikten är lönesystemet och hur det är utformat, där Sjöbefälsföreningen vill ha tarifflöner utifrån hur många år befälhavaren har jobbat. Strejken inleds vid midnatt den 12 april om inte ett avtal med arbetsgivarparten Almega träffats innan dess.
– Vi har suttit i förhandlingar sedan december, men har kört fast. Nu känner vi oss tvingade till att varsla om strejk, säger Mats Jäderland, vd på Sjöbefälsföreningen, till DN.
– Om det går så långt att det blir strejk så kommer det tyvärr att märkas för resenärerna. Det är ingen som kommer att bli isolerad, men restiderna blir längre och turer kommer att ställas in, säger han.

Tidigare har även Svenska Målareförbundet varslat om strejk 8 april, då 260 målare på 30 olika arbetsplatser lägger ner sitt arbete, bland annat vid bygget av det nya lyxhotellet Scandic mittemot Centralstationen i Stockholm. Den största stridsfrågan är lönesystemets utformning. Målarna kräver en löneökning på 3,2 procent, och menar att arbetsgivarna beräknar deras ackordslöner utifrån fel underlag och att resultatet blir rejäla lönesänkningar för nästan alla.

Per Leander

Dela