Hamnkonflikten fortsätter efter misslyckat möte

Strejkvakten utanför Port 4 under strejken i januari. Foto: Hamn4an

► ”Arbetsgivaren är inte intresserad av att förhandla eller kompromissa”

Internationalen har tidigare skrivit om den långdragna konflikten i Göteborgs containerhamn, där Hamnarbetarförbundet kämpar för bättre arbetsvillkor och inte minst att bli erkända som officiell fackförening av arbetsgivaren APM Terminals, som vägrar att förhandla med dem, med hänvisning till att man istället har kollektivavtal med Transport.
I förra veckan möttes de båda parterna, efter att internationella fackföreningar satt press på arbetsgivaren. Men enligt hamnarbetaren Erik Helgesson blev mötet en besvikelse.
– Det var helt meningslöst. Arbetsgivarna kör ju med påhittade juridiska hinder och målar in sig själva och alla andra i ett hörn hela tiden. De vill inte förhandla, de vill inte lösa problemen, utan de vill knäcka fackföreningarna. Det är den enda utgången de ser på den här konflikten, säger han.

Inför mötet hade hamnarbetarna visat välvilja gentemot arbetsgivaren genom att blåsa av de

Erik Helgeson, Hamn4an. Foto: RS Göteborg

punktstrejker man redan varslat om. Men det visade sig lönlöst, menar Erik Helgesson.
– De senaste två veckorna har vi inte haft några stridsåtgärder på grund av att vi gick bolaget till mötes och trodde på den här möjligheten att få förhandla. Men det var ju återigen bara en bluff. De var inte intresserade av att förhandla eller hitta några kompromisser. De kör vidare på det inslagna spåret. Ska jag vara ärligt så kan jag inte se att de skulle kunna tänka sig att backa nu heller. De måste ju motivera att man haft en extremt utdragen och bitter konflikt med sin egen personal i snart ett år. Då är det väl de här påstådda besparingarna man ska kalla hem, säger han.

Det besparingspaket som företagsledningen har presenterat innefattar bland annat massiva uppsägningar.
– Man har annonserat att man ska skära ner personalen kraftigt på alla arbetsställen. Och då handlar det inte om en anpassning till nya volymer, utan om att färre personer ska göra samma arbete som görs idag. Det verkar bli 35-40 fast anställda som sägs upp, och alla visstidare, vilket är ett 60-tal ungefär. Men de sägs inte upp nu, utan som vi förstår blir det till sommaren. Och då är planen att deras uppsägningstid kommer att löpa över semesterperioden, och det tänker bolaget helt cyniskt utnyttja. Vi ska finnas till hands under semester och sen ska folk väck efteråt. Istället vill företaget nu ha folk som jobbar genom så kallade blixtanställningar, som saknar anställningstrygghet och inte omfattas av Las, berättar Erik Helgesson, och tillägger:
– En grej som är viktig att påpeka är att man inför det här besparingspaketet inte har sökt någon uppgörelse med Transport heller, trots att de är den avtalsbärande parten. Utan företaget har helt enkelt bara informerat vad man ska göra och kört på det spår man fastslagit. Så det är en helt ensidig monolog från bolaget även där gentemot Transport.

Konflikten i Göteborgs hamn ser därför inte ut att gå mot något slut.
– I dagsläget finns ingen ljusning. Som jag ser det har bolagsledningen målat in sig i ett hörn. De har tagit ett år av konflikt för att stänga ut oss från skyddsarbetet, stänga ut oss från förhandlingar. Och de har inget att visa upp för det. Det har bara kostat bolaget och är destruktivt för alla inblandade, för oss som anställda, för kunderna, för företaget. Så nu måste de i alla fall inför ägarna motivera den här konflikten med ett besparingspaket, säger han och berättar att Hamnarbetarförbundet också kommer att fortsätta kämpa för sin sak och även räknar med internationella stödaktioner.
– Det finns en plan som träder i kraft med nästa strejk, säger Erik Helgesson, men vill ännu inte berätta tidpunkten.

Så ni ger inte upp?
– Nej, det gör vi inte. Jag tror vi kan fortsätta i många, många månader, och kanske år. Det går inte att ha den här typen av arbetsklimat. Det blir outhärdligt för alla inblandade. Jag tror inte att företaget någonsin kan fungera produktivt om man fortsätter på det här inslagna personalpolitiska spåret, säger Erik Helgesson.
– Jag tror att arbetsgivaren missbedömer situationen, dels motståndsviljan bland hamnarbetarna, och dels genom en väldigt märklig syn på hur man ska kunna bygga upp en effektivt och produktivt företag genom att bara kör över sin personal gång efter gång.

Per Leander

Dela