Generalstrejk i Grekland!

"No" supporters celebrate referendum results on a street in central in Athens

BREV: Torsdag 12 november gick de fackliga landsorganisationerna i Grekland ut i landsomfattande strejk i kamp mot nedskärningar och privatiseringar. Över hela landet deltog lärare, sjömän, vårdpersonal, fabriksarbetare och många andra i fackliga blockader och demonstrationer.

I januari i år valdes en grekisk vänsterregering som svor på att få ett slut på åtstramningarna och de diktatoriska låneavtalen. Detta valresultat uttryckte förhoppningar om ett brott med bankernas och storföretagens Europa och för ett samhälle byggt på solidaritet. Men samma regering tvingades sedan gå med på ytterligare ett låneavtal som medför åtstramningsåtgärder som upprepar och fördjupar de gångna årens destruktiva politik.

Det är i protest mot denna nya vända av nedskärningar och privatiseringar som arbetare inom privat och offentlig sektor i Grekland gick ut i strejk. Mycket propaganda har slängts mot Grekland, om folk som levt över sina tillgångar och inte jobbat, men otvetydiga är konsekvenserna av de senaste årens åtstramningspaket: den grekiska ekonomin har krympt med nästan en fjärdedel, den grekiska skuldsättningen har växt lavinartat och till och med Trojkan (EU, IMF och ECB) själv har fått erkänna att det grekiska samhället inte kommer att ta sig ur krisen med den rådande politiken.

Exemplet Grekland visar inte bara på vilken knipa det grekiska samhället befinner sig i utan också vad som händer i hela Europa. Det är inte enbart en grekisk kris. Försämringar av välfärd och arbetsrätt sveper över Europa. Det är storföretag och banker som gynnas av utvecklingen medan löntagare, arbetslösa och pensionärer får se sina villkor kraftigt försämras.
Den grekiska befolkningens uthålliga och välorganiserade kamp mot Europas överhet är ett viktigt exempel på att nedskärningarna inte är något vi behöver acceptera. Föreningen Greklandsolidaritet ställer sig i solidaritet med den grekiska generalstrejken. I Sverige behöver vi i våra fackföreningar och på våra arbetsplatser och skolor diskutera hur vi kan bygga stöd för det grekiska folkets kamp mot EU-elitens åtstramningar. Den kampen är också vår!

Föreningen Greklandsolidaritet i Göteborg

Dela