Hård klimatkritik mot motorvägsplaner

Tvärförbindelsen vid Trafikplats Gladö som Trafikverket föreställer sig att det ska bli om motorvägen blir av. Illustration: Trafikverket

▶ Regeringen stoppar inte projektet i Södertörn

▶ Nätverket Tvärnit planerar att överklaga

▶ Varnar för luft- och bullerföroreningar

Ronny Fors från Tvärnit Södertörn.

Planerna på att bygga motorvägen Tvärförbindelse Södertörn har varit omstridda i många år. Vägen är tänkt att ersätta den nuvarande länsväg 259 mellan Jordbro i Haninge kommun och Fittja i Botkyrka kommun, och projektet stöds av ett flertal partier både lokalt i kommunerna och i riksdagen. Mängden gods på vägarna kommer öka genom fartygstransporter till den nya hamnen i Norvik i Nynäshamn, och då räcker väg 259 inte till, enligt förespråkarna.
Men också kritikerna är många, inte minst inom civilsamhället, och sedan 2018 har de även klimatlagen på sin sida.
Det trodde man åtminstone.
För när Naturvårdsverket, som i ett antal år skrivit kritiska yttranden om projektet, med stöd av den nya klimatlagen, begärde att regeringen skulle göra en bedömning fick man enligt Dagens Nyheter svaret ”Regeringen vidtar ingen åtgärd.” Svaret saknade motivering eller resonemang, och var undertecknat av miljö- och klimatminister Per Bolund (MP).

Samma Miljöparti är samtidigt ytterst kritiska mot motorvägsprojektet. ”De andra partierna måste välja, antingen står man upp för klimatet eller för vägen – allt annat är hyckleri!” Så skrev dess oppositionsborgarråd i Huddinge kommun – som nästan hela motorvägens sträckning planeras ligga i – i ett pressmeddelande 2019. Och Tomas Eriksson, partiets gruppledare i Region Stockholm tillika kollektivtrafikregionråd, har flera gånger, senast förra veckan, krävt att regeringen ska ”skrota Klimatsvek Södertörn”.
Projektets klimatpåverkan är alltså ett av argumenten mot det, och får extra tyngd när IPCC-rapporten nyligen släppts. Pikant nog sade just Per Bolund i en DN-intervju i juli att Miljöpartiets partistyrelse vill skärpa klimatmålen eftersom ”vi inte kan förhandla med naturen”, och att man ”hela tiden måste förhålla sig till forskningen” kring klimat och miljö.
Hur det går ihop med regeringens beslut att inte ingripa är högst oklart.

Tvärnit Södertörn är ett nätverk av privatpersoner och organisationer som motsätter sig vägprojektet, och även för dem är klimatet ett av de viktigaste skälen. De påpekar att till och med Trafikverket i sin miljökonsekvensbeskrivning skriver att projektet enligt deras prognoser inte kan ”bidra till att uppfylla det nationella miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Planförslaget motverkar även det nationella målet om att Sverige ska vara klimatneutralt till år 2045.”
Ronny Fors representerar Naturskyddsföreningen i nätverket.
– Det är beklagligt att regeringen inte tar chansen och stoppar Tvärförbindelsen. I ljuset av IPCC:s nya rapport bör det vara ett enkelt ställningstagande. Vi i Tvärnit Södertörn delar helt Naturvårdsverkets uppfattning att Tvärförbindelsen är miljö- och klimatskadlig och att klimatlagen borde sätta stopp för projektet, säger Ronny Fors till Internationalen.
Han betonar att även den lokala miljön, där det finns ett antal naturreservat, skulle ta stor skada om motorvägen byggs.
– Tvärförbindelsen ger stora skador på värdefulla skogsmiljöer som oåterkalleligen förstörs och den kommer att innebära ökade bullerstörningar, och dessutom kommer miljökvalitetsnormerna för partiklar att överskridas vid de gång- och cykelbanor som planeras längs med motorvägen. Att miljökvalitetsnormerna överskrids gör att Tvärförbindelsen strider mot Miljöbalken vilket i sig räcker för att projektet ska stoppas.

Nätverket menar att den nuvarande länsvägen istället bör rustas upp och breddas med kollektivtrafikkörfält samt att den väntade stora ökningen av godstrafiken bör styras om till järnväg, och att ett dubbelspår därför bör byggas till Nynäshamn.
Trafikverket kommer senare fastställa sin vägplan, och då kommer både Tvärnit Södertörn och Naturskyddsföreningen överklaga den. Ett överklagande som hamnar hos regeringen, som då ändå tvingas motivera sitt ställningstagande.
Ronny Fors igen:
– Då måste regeringen bekänna färg, vad är viktigast, miljön och klimatet för framtida generationer eller kortsiktiga vägbyggar­intressen?

Rasmus Klockljung

Dela