Utredningen om fri hyressättning presenterad

Justitieminister Morgan Johansson både försvarar och kritiserar utredningen. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet, Jonatan Johansson

På fredagen presenterades slutligen utredningen om fri hyressättning i nyproducerade hyresrätter, som ingår i januariavtalet. Först redogjorde utredaren Kazimir Åberg för utredningens förslag, och därefter ägnade justitieminister Morgan Johansson sin pressträff åt att både försvara och kritisera utredningen.

Enligt förslaget ska den fria hyressättningen omfatta nyproducerade lägenheter, och detta innebär inte enbart nybyggda hus utan och om- och tillbyggnader där kontor, vindar, näringslokaler eller andra utrymmen görs om till lägenheter. Hyreshöjningen ska baseras på konsumentprisindex som grundregel, men Åberg gick inte närmare in på vilka undantag från den regeln som kan förekomma. Fastighetsbolagen ska meddela vilken hyra varje lägenhet har till Skatteverket, som i sin tur för det vidare till Lantmäteriet. Utredaren menar att den som är intresserad av att hyra en lägenhet då kan kolla upp i Lantmäteriets register vad hyror i ett visst område ligger på och bedöma om hen anser att det är skäligt.

Enligt utredningen ska ”hyresvärd och hyresgäst avtala vilket belopp man kommer överens om när hyresgästen flyttar in”. I praktiken är det dock upp till bostadsbolaget eftersom hyresgästens val i realiteten är att acceptera den hyra värden vill ta eller inte acceptera den och då inte flytta in. Även om höjningarna hålls inom en viss ram kan värden därmed ändå avgöra vilken nivå hyran ligger på, särskilt i början eftersom ”hyran får inte väsentligt överstiga hyran för liknande lägenheter”, enligt Åberg, och det lär ta en tid innan de nivåerna stabiliserats. Hyran ska få höjas högst en gång om året så länge samma hyresgäst bor kvar, men när en ny hyresgäst flyttar in får bostadsbolaget höja hyran vid inflytt, utöver den årliga höjningen. Om en hyreshöjning eller sänkning görs som inte beror på KPI måste värden påvisa ”ändrade förhållanden”. Det kan vara exempelvis ökad attraktionskraft för området, förbättrade eller försämrade kommunikationer och ökad eller minskad tillgång till serviceverksamheter.

Om en hyresgäst flyttar in trots att hen anser att hyran är för hög är det upp till hen att under det första året kunna belägga att hyran är oskälig. Kazimir Åberg räknar med att det under de första åren efter att systemet införts kommer ske ett antal prövningar i hyresnämnden av både detta och av vad som kan anses vara rimliga ändrade förhållanden för att berättiga extra hyreshöjningar.Det nuvarande systemet med presumtionshyra ska finnas kvar parallellt, och fastighetsbolag ska få välja om de vill använda det eller välja fri hyressättning i nybyggda lägenheter.

Förslaget skickas omgående ut på remiss i tre månader. Därefter hoppas regeringen kunna lägga fram ett lagförslag i början av nästan år, och det föreslås att lagen ska träda i kraft 1 juli 2022. Morgan Johansson tror att inte minst allmännyttiga bostadsbolag kommer välja att fortsätta använda presumtionshyra, eftersom de då får tillgång till investeringsstöd, vilket de inte får om de väljer fri hyressättning. Han upprepade flera gånger talepunkten att detta absolut inte är marknadshyra utan att fri hyressättning är något helt annat, och menade att ”kampanjer och agitation” som likställer dem sprider falska påståenden.

Johansson försökte ställa förslaget om fri hyressättning mot investeringsstödet, som bland annat Centern och Liberalerna vill avskaffa, och menade att regeringen valt att införa den fria hyressättningen i utbyte mot att behålla investeringsstödet. Han framhöll flera gånger hur detta stöd bidrar till ökat bostadsbyggande, men samtidigt var det tydligt att det för hyresgästerna inte finns något positivt med en fri hyressättning. Tvärtom sade sig Johansson vara orolig för att formuleringen om ”ändrade förhållanden” som ska berättiga till extra hyreshöjningar är för vag och kan drabba hyresgästerna, och han var också kritisk till att fastighetsägare enligt förslaget ska för göra en extra höjning när en ny hyresgäst ska flytta in, vilket han menade bäddar för kortsiktighet och att bostadsbolag vill ha stor omsättning på hyresgäster.

Under helgen håller kampanjen Nej till marknadshyra demonstrationer mot förslaget på ett fyrtiotal platser runtom i landet. En lista på exakta platser och tider finns på webbsidan raddahyresratterna.se.

Rasmus Klockljung

Dela