Permanenta uppehålls­tillstånd och amnesti nu!

Ledaren # 28 2020

▶ Skillnaderna mellan partierna är väldigt små

▶ Förhandlingarna gäller enbart framtida politik

▶ Gör om, gör rätt – låt dom som kommit stanna

Internationalen har vid ett flertal tillfällen belyst den skandalösa behandlingen av de ensamkommande unga flyktingarna från 2015, de flesta av dem med rötter i Afghanistan. Utvisningarna och hoten om utvisningar kommer att leva kvar som ett skändligt kapitel i Sveriges historia.
Vänsterpartiet är det enda riksdagspartiet som konsekvent varit emot den människofientliga flyktingpolitiken, men även i de andra partierna, förutom SD, har det på lägre nivå funnits de som försvarat liberala humanistiska idéer.
En stor och ihärdig folkrörelse har växt fram med krav på flyktingamnesti för de ensamkommande. Det var den rörelsen som tvingades försöka ta på sig uppgiften att ta hand om alla de asylsökande som Myndighetssverige lämnat åt sitt öde. Asylrättsrörelsen har också uppmärksammat situationen för de barnfamiljer som lever i limbo i Sverige – utan rätt att försörja sig här och samtidigt omöjliga att utvisa eftersom Afghanistan inte tar emot dem.

En liten glimt av den friktion som finns inom partierna visade sig när tre före detta ministrar tog upp kritiken mot utvisningarna. Hans Blix (L), Jan Eliasson (S) och Alf Svensson (Kd) skriver i DN: ”Den plågsamma hanteringen av de barn och ungdomar som kom till Sverige under flyktingkatastrofen 2015 har skapat sår i det svenska samhället, sår som riskerar att ta lång tid att läka. Nu är det dags att göra rätt och bevilja ungdomarna permanenta uppehållstillstånd”. Blix, Eliasson och Svensson påpekar hur många av de utvisningshotade som utbildat sig inom bristyrken och att många av dem lever som familjemedlemmar, att familjer nu slås sönder. Vi håller med, men det räcker inte på långa vägar.

Förhandlingarna om den framtida migrationspolitiken har brutit samman, men skillnaderna mellan partierna är ändå väldigt små, och förhandlingarna gäller enbart den framtida politiken, inte vad som ska ske med dem som redan drabbats sedan den ”tillfälliga” lagen trädde i kraft. Trots oenighet om ”volymmål” uttrycker alla partierna, utom V, att en ansvarsfull politik innebär minskad invandring. Ingen driver den för humaniteten och integrationen avgörande frågan om permanenta uppehållstillstånd.

Argumenten att det finns ”trygga områden” i Afghanistan dit människor kan skickas är rakt igenom falska. För inte så länge sedan attackerades till och med en av Läkare utan Gränsers mödravårdscentral i Kabul där nyblivna mammor, spädbarn och personal dödades. Centralen låg i ett område dominerat av shiamuslimer. De svenska myndigheterna vet mycket väl att många av de afghanska ungdomarna i Sverige är hazarer med shiamuslimsk bakgrund och därmed måltavlor i dylika attacker.
Vi står bakom asylrättsrörelsens krav på permanenta uppehållstillstånd och amnesti nu. Gör man inte det är allt tal om rättssäkerhet och humanitet bara hyckleri. Tillsammans måste vi nu intensifiera arbetet för att hindra Migrationskommitténs förslag från att förverkligas.
Det finns mycket att säga om det cyniska spel som nu pågår i svensk politik, ett spel där partiers opinionssiffror väger mångfalt tyngre än människoliv. Men det verkligt allvarliga är de ramar som diskussionen förs inom, där människor beskrivs som bördor och problem som till varje pris måste minimeras och hållas borta. Det är ramar som styr tankarna, skapar falska motsättningar och göder rasistiska krafter. De förskjuter perspektivet bort från det parasitära system som driver människor att fly från krig, klimatkatastrofer och fattigdom.
Det globala kapitalistiska systemet förmår inte ta vara på människors kunskaper och förmågor utan skapar massarbetslöshet, svälter ut välfärden, ökar ojämlikheten och driver hela planeten mot ett ekologiskt sammanbrott. Det är vår uppgift som socialister att bryta dess ramar, både i tanke och handling.

Dela