Strejkrättsfrågan splittrar Kommunalkongressen

Tony Nicander

Tony Nicander

I veckan håller fackförbundet Kommunal sin kongress. Internationalen har talat med kongressombudet Tony Nicander från Stockholm som är medlem i Kommunalvänstern, det vill säga en förening för kommunalmedlemmar som också är med i Vänsterpartiet. Han menar att strejkrätten är en av de viktigaste och mest kontroversiella frågorna som behandlas på kongressen.
– Strejkfrågan kommer att bli lite kniven mot strupen, konstaterar han.
Förbundsledningen är för regeringens förslag på inskränkningar av strejkrätten, men många av Kommunals medlemmar, inklusive hela distrikt, är emot.
– Det finns ett starkt motstånd på kongressen. I Stockholmsdelegationen, som jag är en del av, där är det splittrat. Det finns kamrater i gruppen som tycker att det är farligt att inte godkänna regeringens förslag på inskränkningar av strejkrätten, då man ser risker med att de borgerliga partierna i riksdagen annars kanske ska dra det ännu längre. Men vi tror att det är en ännu farligare utveckling om man börjar tulla på strejkrätten. Det är bara att öppna en dammlucka för dem som vill begränsa strejkrätten ännu mer, säger Tony Nicander.

När den socialdemokratiska regeringen för ett par år sedan lade fram förslaget om att inskränka strejkrätten på arbetsplatser där det redan fanns ett kollektivavtal, var Kommunals förbundsledning – precis som många andra fackförbund – mycket kritiska mot förslaget. Man befarade att det kunde leda till att arbetsgivarna väljer vilken fackförening som man vill sluta kollektivavtal med över huvudet på arbetarna, istället för att arbetarna själva ska kunna organisera sig i den fackförening som är bäst för dem. Men sedan dess har Kommunals ledning svängt, och stödjer nu förslaget efter att arbetsmarknadens parter har kommit överens.
– Från början var Kommunal ju emot lagförslaget, helt och hållet. Sen har man svängt efter att förbundsstyrelsen har sagt att det kommer att bli värre om man inte går med på den här uppgörelsen som gjordes tillsammans med LO och Svenskt Näringsliv. Där står vi fast vid, särskilt vi från Vänsterpartiets sida men också många andra medlemmar, att vi tycker att det här är ett logiskt felslut, säger Tony Nicander.

Två andra frågor som är viktiga för Kommunalvänstern är kortad arbetstid och att stoppa planerna på höjd pensionsålder, förklarar Tony Nicander.
– 30 timmars arbetsvecka är något som vi kommer att jobba hårt för, för vi ser att våra medlemmar blir sjuka eftersom det är ett så tungt arbete att jobba inom vård och omsorg idag. Man behöver en arbetstidsförkortning och där har vi med oss en stor del av delegationen också faktiskt, säger han.
Pensionsfrågan är så klart relaterad till arbetstidsfrågan, och planerna på att höja pensionsåldern när många av Kommunals medlemmar är utslitna redan innan de når dagens pensionsålder på 65 år är helt orimligt, menar han.
– Vi tycker att det går stick i stäv med hur det ser ut i samhället idag. Men där har förbundsstyrelsen också uttalat sig kritiskt mot höjd pensionsålder. Det finns en motion som vi kommer backa som handlar om att pensionsåldern ska avgöras av vilket yrke man har, så istället för att ha en generell pensionsålder så ska det baseras på vilken typ av yrkesliv man faktiskt har haft.

Ytterligare en fråga som var viktig för Kommunalvänstern på kongressen var att försöka få bort individuell lönesättning.
– Där är Stockholmsdelegationen helt överens. Vi vill att vi ska ta bort individuell lönesättning i våra kollektivavtal, och börja jobba på solidarisk grund istället där vi är solidariska mot varandra även i löneavtalen och lönesättningssystemet, säger Tony Nicander.
– Sen kommer vi naturligtvis att ha ett solidariskt perspektiv på i stort sett alla frågor, och att människor ska ha rätt och möjlighet att komma till en bra arbetsplats och bra arbetsmarknad.

Per Leander

Dela