Zahid Baloch har utvisats till Norge

Zahid Baloch på förvaret i Göteborg dagarna innan han försvann.

► Socialisten Zahid Baloch har skickats tillbaka till Norge

► Flyttades i hemlighet innan han hade möjlighet att söka asyl i Sverige

► Han riskerar att dödas om han utvisas till regimen i Pakistan

Den politiske flyktingen och socialisten Zahid Baloch, som Internationalen tidigare har uppmärksammat (nr 9/2018), har nu utvisats till Norge i största hemlighet, meddelar hans kamrater från Rättvisepartiet Socialisterna. De befarar nu för Zahid Balochs liv, om han skulle skickas vidare från Norge till Pakistan.
Zahid Baloch kommer från Baluchistan där han var aktiv i självständighetsrörelsen mot den pakistanska regimen, som enligt baluchernas uppfattning ockuperar deras land. På grund av sin aktivism blev han fängslad, torterad och lämnad för död. Men han överlevde och lyckades fly till Europa där han först sökte asyl i Norge. Men Norge gav honom avslag, varpå han kom till Sverige 2014.

Zahid Baloch, som har levt öppet i Sverige och bland annat varit aktiv i hyresrättsföreningen där han bodde i Göteborg, togs av polisen vid en REVA-kontroll tidigare i våras. Enligt Dublinförordningen är det det första mottagarlandet som avgör i asylärenden, men efter en viss tid får en flykting göra en ny asylsökan i ett annat land. Från och med den 9 mars i år skulle Zahid Baloch därför ha haft rätt att få sitt fall prövat i Sverige, men han utvisades tillbaka till Norge precis innan den möjligheten infann sig.
– Han fördes ju bort när det bara var en och en halv dag kvar innan han hade rätten att söka asyl i Sverige. Han har starka skäl också, så om han hade fått chans att lämna in en asylansökan här så skulle den med största sannolikhet beviljas. Han har ju alla sina tortyrskador väldokumenterade av svenska läkare, och övriga handlingar som stärker hans fall från bland annat psykolog och Röda korset, berättar hans kamrat Kristofer Lundberg.

Var det medvetet tror du?
– Det tror jag var mycket medvetet. Det här är ett stort övergrepp, skulle jag säga. Inte minst att man gjorde det i största hemlighet. Det vanliga i de här fallen är att man

Kristofer Lundberg

meddelar det juridiska ombudet att det finns en bokad resa, så att det juridiska ombudet faktiskt kan förbereda sin klient om att han kommer att bli förflyttad. Och sen återrapporteras det till det juridiska ombudet när klienten har kommit fram och hur det har gått, säger Kristofer Lundberg.
– Men så har det inte skett nu, utan man har i hemlighet fört bort Zahid utan att meddela hans juridiska ombud att överföringen skulle ske. Anledningen till att vi ens fick veta att Zahid hade blivit utvisad var för att ombudet åkte ut till förvaret för att besöka honom, och fick då veta att Zahid inte längre fanns där. Och först två dagar efter att han hört sig för hos gränspolisen fick han besked om att Zahid hade blivit överförd till Norge.

Kristofer Lundberg berättar att Zahid Baloch nu har fått ett juridiskt ombud i Norge och har överklagat sitt utvisningsbeslut. Dessutom har han fått starkt stöd av aktivister i såväl Norge som internationellt, och det norska vänsterpartiet Rødt, som hade konferens i helgen, antog då ett solidaritetsuttalande med honom.
– Men vi är mycket oroliga, då Norge är mycket restriktiva i sitt flyktingmottagande, säger Kristofer Lundberg och är rädd att Zahid Baloch till sist ska få avslag och utvisas till Pakistan.

Hur kommer det sig att de norska myndigheterna är så benägna att utvisa honom?
– Norge har många handelsförbindelser med Pakistan, och därför vill man inte störa de goda relationer man har med den pakistanska regimen. Därför erkänner Norge inte att det finns ett nationellt förtryck mot balucherna, utan man utvisar dem som pakistanier utan hänsyn till ockupationen av Baluchistan helt enkelt, säger Kristofer Lundberg.
– Det finns flera exempel på andra flyktingar från Baluchistan som har skickats tillbaka till Pakistan från Norge, och som därefter har försvunnit eller hittats döda.

Per Leander

Dela