Järvabor diskuterade segregation i Husby

Stockholms stads hållbarhetschef Paul Alarcón pratade om hur klassklyftorna ökar mellan stadsdelarna. Foto: Arne Johansson

 

► Paul Alarcón berättade om klyftorna mellan rika och fattiga stadsdelar

► Cirka 17 000 av Stockholms ungdomar varken jobbar eller pluggar

► Fler utsätts för brott i innerstan, än i förorterna

Onsdagen den 21 mars anordnade Norra Järvas stadsdelsråd vårens första Järvacafé i Folkets Husby/Husby Träff under rubriken Skillnadernas Stockholm. Förortsrådet är en ideell förening med rötter i Nätverket Järvas Framtid som för cirka tio år sedan framgångsrikt slogs mot planer att riva Svenska bostäders hyreshus i Husby och bygga bort trafiksepareringen som skiljer bilgatorna från gång- och cykelvägarna, något som inte minst ger Husbybarna trygga skolvägar.
Den här gången hade man bjudit in Stockholms stads hållbarhetschef Paul Alarcón, som inför ett trettiotal intresserade Järvabor berättade om hur rika och fattiga stadsdelar dragits isär med åtföljande försämring av offentlig och kommersiell service i förortsområden som Järva eller Mälarhöjden, medan utbudet i innerstan och till exempel Bromma vuxit.

En pådrivande faktor har varit ombildningen av hyreshus till bostadsrätter. Den sittande rödgröna majoriteten i Stadshuset har stoppat utförsäljningen av allmännyttan, sa Paul Alarcón, men privata fastighetsägare kan fortfarande göra ombildningar.
Han redogjorde också för vad stan försöker göra åt problemen. Man har satsat på mindre barngrupper och tätare bemanning i de fattigare stadsdelarnas förskolor, men det kompenserar inte för de problem som finns. Och om över 90 procent av barna i innerstan är inskrivna i förskolorna, så är motsvarande siffra i de fattiga stadsdelarna 80-85 procent. Det är ofta de som bäst skulle behöva förskola som inte kommer dit. Skolresultaten är sämre än i innerstan och det blir ett slags ond cirkel när fler och fler kommer från hem utan utbildningstradition. Cirka 17 000 av Stockholms ungdomar mellan 16 och 29 år varken jobbar eller pluggar. Ändå minskar ungdomsarbetslösheten även i de fattiga områdena, men erfarenheten visar att vid konjunktursvängningar slås folk ut snabbare och i större utsträckning i de resurssvaga stadsdelarna än i de mera gynnade.

Paul Alarcón visade ett diagram där 35 procent av de boende i stadsdelsområdet Rinkeby-Kista, dit Husby hör, sa att de känner sig otrygga i sitt bostadsområde. Motsvarande siffra för Norrmalm och Östermalm var mindre än 15 procent. Men det intressanta är att det är betydligt färre i Rinkeby-Kista som har varit utsatta för brott det senaste året än inne i stan. Frågan restes om inte folks otrygghet mer beror på att vissa politiker i jakt på väljare älskar att utmåla våra kära förorter som betydligt farligare än de är.
Detta cafémöte ska följas av en förortskonferens för ett rättvisare, jämlikt, jämställt och hållbart Sverige, med debatter och kultur på torget och i Folkets Husby, som stadsdelsrådet planerar till lördagen den 19 maj på torget och i Folkets Husby.

Mats Leander

 

Förortsforum i Husby 19 maj

■ ”Förorten för rättvisa – bygg om Sverige” är ett förortsforum som hålls i Husby lördagen den 19 maj för att diskutera vägar att bryta dagens alltmer segregerade klassamhälle och bygga om landet jämlikt, jämställt och hållbart.

Dagen inleds med ett möte på Husby torg kl 12. Från kl 13 hålls därefter stormöten med gruppdiskussioner, paneldebatt mellan aktivister och politiker, poesi, musik och utställningar i Folkets Husby.

Initiativtagare är Norra Järva Stadsdelsråd, Rött Forum, Rinkeby framtidskommitté, Gulliga folkrörelsen (eko-odlare) med flera.

Dela