Husen i Husby byggs om efter flera bränder

 ► Påbyggnader av trä och plast har visat sig mycket brandfarliga

 ► Efter två allvarliga eldsvådor tas de boendes oro äntligen på allvar

 ► Nu ska 21 hus byggas om för en kostnad på 60 miljoner

Nu ska de brandfarliga husen i Stockholmsförorten Husby byggas om för att bli säkrare. Det meddelar den kommunala hyresvärden Svenska Bostäder, nio månader efter den senaste stora branden som totalförstörde ett våningsplan och lämnade hela det fem våningar höga flerfamiljshuset obeboeligt på grund av rök- och vattenskador.
Det var dagen före nyårsafton som det utbröt en plötslig eldsvåda i ett flerfamiljshus på Oslogatan i Husby. Elden spred sig snabbt på övervåningen – en påbyggnad i trä – och slukade samtliga tio lägenheter på det översta planet. Genom ett under var det ingen som dog.

Husen i Husby är från 1970-talets miljonprogram och byggdes i betong som står emot eld på ett sätt som innebär att enstaka lägenhetsbränder inte sprider sig. Men vid millennieskiftet gjordes tillbyggnader på många av husen då man byggde på ett extra våningsplan i trä och plast, vilket visade sig vara mycket brandfarligt.
Branden vid nyår var inte första gången det brann i en sådan påbyggd våning i Husby. 2005 förintades också ett helt våningsplan i en brand på Trondheimsgatan, alldeles mitt emot det senast eldhärjade huset på Oslogatan. De boende i området har ända sedan dess uttryckt oro över säkerheten i deras bostäder.

Nu har hyresvärden Svenska Bostäder alltså insett att husen måste byggas om för att minska brandrisken. Det rör sig om 21 hus och sammanlagt 150 lägenheter som ska brandsäkras för en kostnad av 60 miljoner kronor.
– Vi kommer att behöva bryta upp golven i samtliga lägenheter i påbyggnanderna för att komma åt och ta bort cellplasten, säger Jörgen Holmqvist, fastighetsutvecklingschef på Svenska Bostäder till lokaltidningen Mitt i Kista.

Man kommer även att riva balkonggolv för att komma åt cellplasten och täta husets takfötter. Loftgångarnas bärighet förstärks och balkongförrådens väggar brandförstärks. Hela projektet, att brandsäkra samtliga 21 hus uppskattas ta tre år och inleds nu under hösten med fyra månaders arbete i taget per hus. Under tiden kommer hyresgästerna i husen att evakueras till andra boenden i området.
Fortfarande nio månader efter nyårsbranden har hyresgästerna i det eldhärjade huset på Oslogatan ännu inte fått flytta hem, då huset står tomt i väntan på renovering. Polisen har inte lyckas fastställa vad som orsakade branden under nyårshelgen och förundersökningen är nedlagd. En tidig teori var att det rörde sig om en fyrverkeriraket som hamnat på en balkong som utlöste branden.

Per Leander

Dela