Förbud mot uranbrytning föreslås

foto: Alberto Otero Garcia

Det bör bli förbjudet att bryta uran i Sverige. Det föreslår Naturvårdsverket efter en utredning som de gjort på regeringens uppdrag.
Regeringen meddelade redan i maj att de vill förbjuda uranbrytning i Sverige som en del av en satsning på att helt övergå till förnybar energi innan 2040. Man gav Naturvårdsverket i uppdrag att utreda hur en sådan lag skulle kunna se ut, och det är alltså denna utredning som nu ligger på regeringens bord.

Naturvårdsverket föreslår att gruvdrift som kan innebära att uran utvinns endast ska få förekomma om uranet är en biprodukt till andra metaller och mineraler. Samtidigt tas uran bort ur minerallagen och mineralförordningen för att markera att det inte är ett allmänt intresse att utvinna uran.
Däremot kommer prospektering efter uran även fortsatt vara tillåten. Uran fungerar som en indikator på att det även finns andra värdefulla mineraler i berggrunden, och Naturvårdsverket menar att bara prospektering inte har tillräckligt stor miljöpåverkan för att motivera ett förbud.
– Om det är tydligt att man inte får bryta uran kommer det inte vara lönsamt att prospektera heller. Säger Miljöpartiets mineralpolitiske talesperson Lorentz Tovatt till TT.

Idag förekommer ingen uranbrytning i Sverige , men det överhängande hotet om nya exploateringar har vållat stor oro i trakter med mycket uran i berggrunden. Den oron har legat som en blöt filt över de berörda trakterna och hämmat den lokala utvecklingen inom flera områden. Detta förslag från Naturvårdsverket innebär att de äntligen kan slappna av.
– Det är klart att det är jobbigt att veta om att det i framtiden kan komma ett företag som vill exploatera det här området. Den oron vill vi befria människor ifrån, säger Lorentz Tovatt (mp).

Erik Edlund

Dela