Glädje för Gállok, oro för Stekenjokk

► Världsarv sätter käppar i hjulet för Beowulf Mining
► Utländskt bolag matar in pengar i Vilhelmina Minerals
► Arne Müller varnar för nytt liv i osannolika gruvprojekt

Trots att de senaste årens låga mineralpriser har gjort att aningen färre utländska bolag sökt brytningstillstånd på svensk mark finns det fortfarande en hel del exploatörer som försöker. Bland annat har det brittiska gruvbolaget Beowulf Mining och dess dotterbolag Jokkmokk Iron Mines fortsatt påtryckningarna för att få till stånd en järnmalmsgruva i Gállok utanför Jokkmokk, trots omfattande protester. Men i tisdags kom ännu ett bakslag för bolaget. Då meddelade nämligen både Riksantikvarieämbetet, RAÄ, och Naturvårdsverket att de, i likhet med Länsstyrelsen, inte anser att gruvbolaget har lyckats med att belysa hur världsarvet Laponia påverkas av en eventuell bearbetningskoncession i Gállok.
I sitt remissyttrande till Bergsstaten skriver Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket att det i det befintliga underlaget ”inte framgår vad den eventuella indirekta påverkan kan bli på världsarvets värden”, särskilt när det gäller renskötseln i området. De båda instanserna menar att ”den direkta och indirekta påverkan från transporter som är en följd av verksamheten” bör bedömas i relation till ”de för Laponia utpekade värdena även ifråga om naturvärdena”.
Enligt ett pressmeddelande ska Beowulf Mining gå igenom yttrandena och bolagets vd, Kurt Budge, ska i veckan besöka Luleå och Jokkmokk för att diskutera Gállok med ”huvudintressenter och beslutsfattare”.

I Stekenjokk i Vilhelminafjällen ser det just nu dystrare ut för gruvmotståndet. Där har Vilhelmina Minerals planer på att återöppna den gamla gruvan legat på is sedan i februari 2014. Då beslutade Bergsstaten att gå på samma linje som länsstyrelserna i Västerbotten och Jämtland och säga nej till en gruva i Stekenjokk med hänvisning till att rennäring ökat i området sedan Boliden stängde sin gruva där för närmare 30 år sedan. Sedan dess har frågan legat på Näringsdepartementets bord eftersom bolaget överklagade beslutet till regeringen.
Nu meddelar nättidningen Metaller och gruvor att ett utländskt bolag är på väg in som största ägare i Vilhelmina Mineral. Den nya ägaren ska, enligt nättidningen, finansiera en utvecklingsplan med 20 miljoner kronor mot hälften av ägandet i bolaget. Samtidigt har bolaget fått anstånd från Näringsdepartementet när det gäller att komplettera ansökan om bearbetningskoncession för Stekenjokkprojektet.

Journalisten och författaren Arne Müller skrev i sociala medier att beskedet fått honom att ändra syn på oddsen för att en gruva ska öppnas i Stekenjokk under det närmaste årtiondet. Innan beskedet skulle han ha sagt en på 1000 eftersom intressekonflikten med rennäringen är så tydlig och eftersom planerna ”inkräktar på naturskyddade områden” och att en omstart för gruvverksamheten ”rimligen innebär att hela miljöansvaret för området måste tas över från Boliden”.
Nu uppskattar han att oddsen ändrats till 1 på 100 eftersom det plötsligt finns en ny finansiär som går in med kapital för fortsatta undersökningar. Även om 20 miljoner knappast räcker för de undersökningar, utredningar och den investeringskalkyl som krävs för att få finansiering för själva gruvetableringen. Dessutom krävs det mycket för att regeringen ska säga ja till ett projekt som både Bergsstaten och två länsstyrelser har sagt nej till.
Tisdagens besked tycker Arne Müller bör ses som en lärdom om riskerna med att avskriva gruvprojekt för tidigt bara för att de framstår som extremt orealistiska: ”Skiftande metallpriser, tillgången på riskkapital, förväntningar om framtida brist gör att även de minst sannolika projekt kan återuppstå gång på gång.”

Emma Lundström

 

Tidigare i Internationalen:

Nytt hopp för gruvmotståndet i Kallak

Miljöförsvararen Nonhle Mbuthuma: “Ingenting löser sig om jag flyr”

Grusade förhoppningar för Gállok

”Gotlands grundvatten borde skyddas” – Emma Lundström svarar på SGU:s kritik

Staten och gruvindustrin sitter i samma båt

Hotet hänger över Máxima Acuña

Legosoldater attackerar urfolksresning i USA

Socialdemokratisk chefredaktör går vilse i Ojnareskogen

“Ny forskning kring gruvmotstånd: “Platsen har oerhört stor betydelse”

Lyssna till folket och inte till Bergsstaten

Ojnare ger kraft åt samisk mobilisering

Ojnareskogen är en gräsrotsseger

Ojnareskogen är förhoppningsvis bara början

Ojnareskogen – skyddas eller skövlas?

Gállok Protest Art på Cyklopen

Landgrabbing pågår i Sverige

”Sven-Erik Bucht älskar gruvor”

Gruvbolaget gömde pengar i skatteparadis

Om tvångsförflyttningar och förgiftade sångsvanar

Gruvmotstånd på liv och död

Frackingmotståndet – inte Putins förtjänst

Inte bara för Ojnareskogen

De smarta telefonernas baksida

Miljöpartiet backar inte upp Ojnareaktivist

Ojnareskogen: ”Det är inte kört förrän hålet är grävt!”

Sametinget tar ställning i gruvfrågan

Suohpanterror vill avkolonisera Sápmi

Ojnareskogen inte glömd

Ojnareskogen i rätten igen

Kallakaktivister inför rätta

I väntan på upphörandet

En annorlunda Jokkmokks marknad

Sametinget om gruvboomen: “Vår själ finns i markerna”

Om gruvboomens smutsiga baksida

Maud Olofsson om gruvmotståndet: “Folk kan inte skilja på miljoner och miljarder”

Farligt att blunda för framtiden

Det nya året kan blomstra ur det gamlas grogrund

Lönnmordet på landsbygden

Länsstyrelsen sågar Kallakgruva

FN sätter stopp för gruva i Rönnbäck

“Vad väger en framtid?”

Henrik Blind om sommarens kamp: “Det är så mycket större än Kallak”

Socialistiskt Forum Umeå 2013: “Så länge tillväxt är ordet, är vi körda”

Kallak och tystnaden

Kallak: allt skarpare läge

Kallak: kampen om framtiden

Provbrytningen uppskjuten i Kallak

Blockad pågår i Kallak

Glädjebeskedet i Ojnareskogen – en milstolpe i miljökampen

En glimt av glädje från Ojnareskogen

Ödestimmar från Ojnareskogen

Klockan 08.45 ska jag vara i Ojnareskogen

Dags att skydda Jokkmokk

Ringarna på vattnet…

Att stjäla mineral från Afrika

Nu gäller det för Ojnareskogen

På vem lyssnar rätten? Folket eller bolaget?

Protestdag mot gruvboom och asylpolitik: ”Det är vi som är folket!”

Till sosseledningen: byt fokus nu!

Dem vi skyldiga äro

Ojnareaktivist inför rätta

Ojnare: på kort eller lång sikt?

När kakan är äten är den borta

Ojnarerörelsen fortsätter

Gruvmotståndets röster möttes i Stockholm: ”Slaget ska inte gå förlorat”

Vad sker i Cajamarca?

Bädda inte för miljökatastrofer

Gruvboomen: Fritt fram för utarmning!

HD ger andrum för Ojnareskogen

Budkavlen från Ojnareskogen till Kebnekaise: ”Tillsammans är vi starka”

Möte om Ojnareskogen i Visby: ”Misshandlad natur slår tillbaka”

Efter Högsta Domstolens beslut: Oklart läge för Ojnareskogen

Grundvattnets liv och Högsta Domstolens ord

Stor uppslutning i Ojnareskogen: Avverkningen stoppad

Ojnareskogen: Nu står striden

Ojnaremanifestation i Stockholm: ”Folk måste förstå vad det är man låter ske”

Folkuppror i Ojnareskogen: ”Det här är en rättsskandal”

”Titan ska inte brytas i Pondoland”

Ojnareskogen: Situationen är akut

”Vi är inte immuna mot korruption”

Hoppets försvarare ger inte upp

Hotade Ojnareskogen: en global angelägenhet

Gotland: Tältprotest mot kalkbrytning

Dela