”Strejken handlar om grund­läggande fackliga rättigheter”

Strejkvakten utanför Port 4 när strejken började på tisdagen. Foto: Hamn4an

► Hamnarbetare i Göteborg strejkade på tisdagen

► För att försvara jobb och fackliga rättigheter

► Konflikten kan komma att pågå länge

På tisdagen genomförde medlemmarna i Hamn4an, den fackförening som organiserar majoriteten av arbetarna vid containerhamnen i Göteborg, en punktstrejk som en del av en långt gående konflikt med

Erik Helgeson, Hamn4an. Foto: RS Göteborg

arbetsgivaren APM Terminals som ägs av det danska rederiet Maersk. Konflikten har pågått i ett par år, och nu har arbetsgivaren även varslat ett 50-tal arbetare om uppsägning, både fast anställa och visstidsanställda, trots att det inte råder någon arbetsbrist.
Internationalen har talat med den fackligt aktive Erik Helgesson som berättar att konflikten i grunden handlar om arbetsgivarens ovilja att följa de regler som gäller på svensk arbetsmarknad.
– Det handlar egentligen om väldigt grundläggande frågor. Vi ställer inga offensiva krav, utan försvarar bara våra rättig­heter och våra jobb, säger han.

Det började för två år sedan i samband med att nya ledningen tog över APM Terminals i Göteborg, förklarar han.
– Då gjorde man en fullständig omläggning av personalpolitiken. Det har haft flera negativa konsekvenser för oss, vad gäller självklara saker som semesterledigheten och rätten till föräldraledighet. Det handlar också om hur arbetsgivaren betett sig mot fackföreningarna, där man lägger sig i våra interna strukturer, vill bestämma vilka som får representera oss vid förhandlingar, och försöker förhindra fackliga företrädare att informera medlemmarna om vad som händer, säger Erik Helgesson.
Till saken hör att arbetsgivaren inte vill erkänna Hamn4an som de anställdas fackliga organisation, utan istället hänvisar till Transportarbetarförbundet, trots att 85 procent av hamnarbetare i Göteborg är organiserade i just Hamn4an. Ledningen för Transport har inte heller velat ge arbetarna någon uppbackning, och arbetsgivaren hävdar att strejken är olaglig.
– Jag kan säga så här. Det är alltid problematiskt för oss eftersom LO-ledningen uppfattar oss som konkurrenter, så är det alltid komplicerat att få stöd från andra fackföreningar. Men vi märker på arbetsplatser där det finns transportare, att vanliga medlemmar är på vår sida. Och bland arbetare generellt i Göteborgsområdet känner jag att det finns förståelse och stöd, säger Erik Helgesson.

Kommer ni att få igenom era krav nu?
– Nej, inte med just den här strejken. Arbetsgivaren har investerat så jävla mycket prestige i att bekämpa oss, så de kommer inte att lägga sig platt så enkelt. Tyvärr blir det nog en utdragen konflikt, säger Erik Helgesson och berättar att det planeras flera aktioner under februari.
Hamn4an kommer även att begära konkret hjälp från hamnarbetarförbund runt om i världen.

Per Leander

 

Dela