Ömsom vatten ömsom vin när nya lagar träder ikraft

• En mängd förändringar träder i kraft i år

• Det mest drastiska är ID-kravet

• Röd-grönas inriktning dock bättre än Alliansens

 

I skriften Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2015/2016 pekar regeringen ut en katalog av förändringar som träder i kraft i år och varav de flesta implementerats nu vid årsskiftet. Det mest negativa – och beklagansvärda – i denna katalog av förändringar är självklart kravet att flyktingar måste ha någon form av id-handling för att inte direktavvisas. Enligt Migrationsverket egna uppgifter saknade förra året 81 procent av de asylsökande id-handling, så i realiteten kringskärs nu den svenska asylrätten kraftigt.

I övrigt färgas denna katalog i mångt och mycket av det som inte finns med. Framför allt nödvändiga åtgärder för en klimatomställning. Visst är det bra att skatten på bensin höjs med 53 öre litern, men mot bakgrund av att bensinpriset de två senaste åren rasat med flera kronor kunde man här slagit till med minst det dubbla. Och varför ska dieselbränsle inom lantbruket skattebegränsas? Det finns inte heller några intentioner till övergripande tag inom energisektorn. Varför inte exempelvis här skapa ett statligt solföretag och implementera investeringar i mångmiljardsklassen?
Socialdemokraternas vallöfte om att återreglera järnvägsunderhållet har också försvunnet från dagordningen.

Ett annat område där det krävs krafttag är bostadsbyggandet. Boverket kalkylerar med att 700 000 nya lägenheter måste färdigställas de närmaste tio åren för att kunna möta efterfrågan, medan kommunerna bara har hälften så många i sina framtidsplaner. Det duger då inte att som nu i hög grad lita till marknadskrafterna utan staten måste ta befälet – dags för ett nytt miljonprogram!
Sammantaget är dock trots allt de röd-grönas inriktning en klar skillnad mot Alliansens år vid makten, då vi hela tiden fick en politik som vidgade klyftorna till livs. Det är exempelvis utomordentligt bra – och för Fattigsverige av oerhörd vikt – att den bortre parentesen inom sjukförsäkringen försvinner. Åtgärden att unga under 18 år ska få gratis läkemedel – mot idag när ett högkostnadsskydd träder i kraft först vid uppnådda 2 200 kronor – kan också bara applåderas. Enligt Rädda Barnens statistik levde 2012 230 000 barn i Sverige i ekonomiskt utsatta familjer. Vi kan tänka oss vilken lättnad denna reform är för dessa barnfamiljer.

Anders Karlsson

Förändringar 2016

Ett axplock av regeringens aviserade förändringar. (Om annat ej anges gäller de från första januari):

^ Från fjärde januari har regeringen möjlighet att införa id-krav på tåg, bussar och färjor till Sverige
^ Ett ”snabbspår” in på arbetsmarknaden för nyanlända som har utbildning eller erfarenheter som efterfrågas i Sverige upprättas.
^ Arbetsförmedlingen avskaffar systemet med etableringslotsar.
^ Höjd ersättning till kommunerna för nyanlända flyktingar under 65 år; från dagens 83 100 kronor per person och år till 125 000 kronor.
^ Avtrappat jobbskatteavdrag för månadsinkomster från 50 000 kronor och uppåt.
^ Inkomstgränsen för när statlig skatt betalas räknas inte upp utan ligger ligger utifrån årsbasis kvar på 430 200 kronor.
^ Skatten sänks för pensionärer med inkomster upp till 20 000 kronor i månaden.
^ Höjd skatt på bensin med 53 öre litern och dieselbränsle med 48 öre.
^ Ökad befrielse från koldioxidskatt för dieselbränsle inom lantbruket.
^ Taket för Rut-avdraget halveras till 25 000 kronor per person och år.
^ Subventionsgraden på Rot-tjänster sänks från 50 till 30 procent.
^ Skattereduktionen för välgörenhetsgåvor slopas.
^ Ideella föreningars försäljning av bortskänkta second handvaror blir skattebefriad.
^ Antalet dagar som är reserverat till respektive mor/far i föräldraförsäkringen utvidgas från 60 till 90 dagar.
^ Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas från första februari.
^ Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (stupstocken) avskaffas från första februari.
^ Gratis läkemedel till unga under 18 år. Idag kan familjer få betala upp till 2 200 kronor per år för ett barns mediciner.
^ Ny militär grundutbildning på minst 120 utbildningsdagar införs.
^ Lagstadgad rätt till ersättning för resenär inom kollektivtrafiken vid förseningar på mer än 20 minuter.
^ Ett teknikneutralt system införs vid beräkning av stödbelopp till tidningar.

Dela