Upprop mot försämringar av LAS

Jan-Olov Carlsson. Foto: Liza Ahnland

Jan-Olov Carlsson. Foto: Liza Ahnland

 

INTERVJU Efter att det kommit fram att ledningen för IF Metall och Handels har fört diskussioner med arbetsgivarna om inskränkningar av LAS – Lagen om Anställningsskydd – har Metallklubben på Volvo i Umeå dragit igång ett upprop mot ledningen.
– Det som har kommit ut gör oss väldigt oroliga. Det handlar om försämringar av LAS, säger Volvoklubbens ordförande Jan-Olov Carlsson, till Internationalen.

I grunden handlar det om att fackledningen vill hitta en lösning på problemet med otrygga visstidsanställningar och inhyrning av arbetare från bemanningsföretag. Därför diskuterar facket med arbetsgivarna om en kompromiss i vilken man skulle gå med på att luckra upp LAS. Bland annat finns ett förslag om att låta det ta tre år innan nyanställda ska omfattas av Lagen om Anställningsskydd.
Men i grunden är det en reträtt där det handlar om att fackledningen börjar acceptera en allt osäkrare arbetsmarknad genom att anpassa sig till arbetsgivarnas krav, menar Jan-Olov Carlsson.
– Vi tycker att IF Metall ska försvara och stärka anställningsskyddet, inte försämra LAS. Det är en av de viktigaste politiska reformerna från sjuttiotalet. Om man börjar rucka på den så öppnar man en Pandoras ask och vet inte vad som kan hända, säger han.

Jan-Olov Carlsson berättar att hans klubb har egna aktuella erfarenheter av hur viktigt LAS är, då Volvo genomförde uppsägningar av 300 personer härom året.
– Om arbetsgivaren inte hade haft LAS att rätta sig efter kunde det ha gått lite hur som helst, säger Jan-Olov Carlsson.
Flera fackklubbar och förbund har nu slutit upp i protesterna mot IF Metalls och Handels ledning.
– Vi är övertygade om att vi representerar den absoluta majoriteten av medlemmarna. Det här kommer att få stora konsekvenser inom hela fackföreningsrörelsen, säger Jan-Olov Carlsson.
– Min förhoppning är att utvecklingen går att stoppa, men då måste vi börja med att se till att det blir ett jävla liv i luckan.

Per Leander

Dela