SD

Är Alliansen och SD på väg mot ett samarbete?

KOMMENTAR I förra veckan offentliggjorde opinionsföretaget Ipsos en undersökning om hur Alliansens väljare ställer sig till samarbete med SD. Här visade det sig att hela 61 procent av M:s sympatisörer vill ”samarbeta med SD i frågor där partierna har liknande uppfattningar”, medan endast 28 procent motsatte sig ett samarbete. Bland KD:s sympatisörer var också en majoritet – 56 procent – för samarbete, medan 50 procent av L:s sympatisörer och 48 procent av C:s var det. Sammantaget var i samtliga partier de som förespråkade samarbete i klar övervikt (NSD 24/9). Denna fråga är främst av intresse mot bakgrund av att Jimmie Åkesson sagt sig vara villig att stödja en Alliansbudget om Alliansen förhandlar med SD.


Aldrig mer nyttiga idioter!

LEDARE Vi verkar i en komplicerad värld där alla aktörer i offentligheten löper risk att utnyttjas av krafter med en egen agenda – att agera ”nyttig idiot” som det populärt brukar heta.
I varje given politiskt laddad situation är urvalet av information för att bekräfta den egna åsikten en etablerad metod. Det räcker med att en antifascistisk mobilisering sker för att spelet skall vara igång. Fanns det några kicksökande ungdomar bland antifascisterna görs hela händelsen till meningslöst våld av de debattörer som aldrig någonsin tolererar politik på gatan. Följden blir en cirkus där vissa försvarar allt agerande medan andra tar avstånd – utan att veta något om vad som i verkligheten skedde och utan fundering på vem som egentligen går stärkt ur käbblet.
Interna konflikter på SD:s landsdagar

”Vi kommer att vinna”, det var mantrat som Jimmie Åkesson gång efter annan upprepade när han höll sitt linjetal vid Sverigedemokraternas landsdagar i Lund, 27-29…