Sverigedemokraterna vill förbjuda fackliga sympatiåtgärder

I förra veckan berättade Internationalen (44/2015) att LO dragit igång en informationskampanj mot Sverigedemokraterna för att visa vad partiet verkligen står för när det gäller välfärden, anställningstryggheten och arbetsmiljön.
Högertendensen i arbetarfrågor löper som en röd tråd genom SD:s politik. Nu senast har partiets representant i arbetsmarknadsutskottet, Markus Wiechel, motionerat om att förbjuda fackliga sympatiåtgärder: ”Flera av dagens så kallade stridsåtgärder som används av den fackliga rörelsen är i många fall något som inte hör till dagens samhälle och av den anledningen behövs en översyn. Det bör vara en självklarhet att oskyldiga inte ska straffas. Tyvärr är det inte så  idag på grund av rätten till fackliga sympatiåtgärder”. Sedan hävdar Wiechel att nuvarande lagstiftning fått till följd att utländska företag inte etablerat sig i Sverige och att svenska företag flyttat utomlands. Som slutkläm skriver han: ”Alla har att vinna på att skapa ett land med goda och helst de bästa förutsättningar för företagare”.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson har kommenterat Wiechels motion: ”Tongångarna är extremt arbetsgivarvänliga. Det är väl inget annat parti som står för så radikala högerkrav på fördelning av makten till arbetsgivarnas fördel” (Arbetet 29/10).

Att förbjuda fackliga sympatiåtgärder skulle drastiskt förändra styrkeförhållandena på svensk arbetsmarknad till de arbetandes nackdel. Inte minst är åtgärderna effektiva när ett företag vägrar att teckna kollektivavtal, som exempelvis de uppmärksammade fallen med leksaksföretaget Toys R us och salladsbaren Wild´n Fresh då den samlade fackföreningsrörelsen genom blockader tvingade företagen att ge med sig. Inom områden där bemanningen till viss del alltid måste upprätthållas, som exempelvis inom vården, är också möjligheten till sympatiåtgärder från andra fackförbund av stor vikt.
Att SD positionerar sig som det gör i arbetarfrågor kan spåras till partiets ideologiska rötter. Det handlar ytterst om att SD ser arbetarklassens självständiga organisering och kamp för rättigheter som något negativt, något som splittrar Sverige.

Förutom att rikta blickarna mot SD:s hållning i arbetarfrågor kommer LO även i sin kampanj fokusera på att partiet är för vinster i välfärden och att det förespråkar drastiska nedskärningar av statsbidragen till kommunerna.

Anders Karlsson

 

ANTIFACKLIG POLITIK

■ Ett axplock av hur SD röstat i riksdagen:
• Nej till nollvision när det gäller dödsolyckor i arbetslivet.
• Nej till att ge Arbetsmiljöverket större befogenheter till att utfärda sanktioner.
• Nej till att ge mer pengar till arbetslivsforskning.
• Nej till ett förslag om rätten att jobba heltid.
• Nej till att en visstidsanställning efter två år automatiskt ska övergå till en fast anställning.
• Ja till att undantagen från turordningsreglerna för företag med tio eller färre anställda ska utökas från två till fem.
• Lagt motion om att avskaffa Första Maj som helgdag.

Dela