Slut på straffrihet för de som mördar aktivister?

aktivisten Berta Cáceres mördades 2016. Foto: Goldman Environmental prize

▶  Sju män dömda för mordet på Berta Cáceres i Honduras

▶  Misstänkta har pekats ut för mordet på Giulio Regeni

▶  Men de ansvariga för morden går fria än så länge

KOMMENTAR

Torsdagen 29 november dömdes sju män för mordet på den honduranska miljö- och människorättsaktivisten Berta Cáceres från lencafolket. Samma dag kom beskedet att italienska åklagare har pekat ut flera medlemmar av Egyptens nationella säkerhetstjänst som misstänkta för mordet på den italienske doktoranden och vänsteraktivisten Giulio Regeni.
Att dessa män ställs till svars för vad de har gjort är oerhört viktigt. Men det är inte rättvisa. Rättvisa går aldrig att få för den som har blivit mördad. Däremot är det ett steg i rätt riktning. Ett steg som visar att den som dödar en aktivist faktiskt kan bli straffad.
Nu återstår bara att straffriheten också upphör för de personer som är verkligt ansvariga för morden. Inte bara de som utför dem.

Berta Cáceres mördades i sitt hem i mars 2016. Året innan hade hon vunnit det internationella Goldmanpriset för sitt miljöengagemang. Hon hade varit ledande inom motståndet mot bygget av den enorma Agua Zarca-dammen på urfolksmark. Sju av de åtta män som anklagades för mordet ansågs skyldiga av domstolen i Tegucigalpa och domaren menar att flera av dem är kontraktsmördare hyrda av företaget Desa som bygger dammen. Två av företagets anställda finns bland de dömda.
Men Berta Cáceres familj är inte helt nöjd med domen. Hennes anhöriga anser att ordern kom från högre ort. Dessutom har hela rättegångsprocessen varit dubiös. Berta Cáceres vän och aktivistkollega, som befann sig i hennes hem när attacken ägde rum, och som överlevde genom att spela död, har inte fått vittna. Trots att han hade kunnat peka ut vem som faktiskt sköt Cáceres. Dessutom har familjens advokater inte fått tillgång till alla bevis och utestängts från delar av rättegången.
Desas dåvarande verkställande direktör, liksom högt uppsatta politiker, inflytelserika familjer och internationella finansiärer involverade i dammbygget, har ännu inte ställts inför rätta.

Giulio Regeni blev brutalt torterad och mördad i slutet av januari 2016. Precis som när det gäller mordet på Berta Cáceres, så blev den internationella uppmärksamheten stor. Giulio Regeni

Giulio Regeni

forskade om Egyptens fria fackförbund när han försvann. Hans lemlästade kropp hittades i ett dike. Nu pekar italienska åklagare för första gången ut personer som kan vara verkligt ansvariga för mordet. Detta efter ett fruktlöst tionde möte mellan Roms biträdande chefsåklagare och egyptiska myndigheter i Kairo. Mötet fick åklagaren att lägga till ett antal ansvariga personer inom den egyptiska säkerhetstjänsten till listan över misstänkta.

Tidigare i år har chefsåklagaren i Rom, Giuseppe Pignatone, klargjort att han tror att Giulio Regeni mördades på grund av sin forskning. Att de egyptiska myndigheterna till en början erbjöd en massa suspekta bortförklaringar till Regenis död som att han skulle ha smugglat antikviteter eller att mordet hade med hans sexliv att göra – gör inte den misstanken mindre sannolik. Dessutom sköt egyptiska säkerhetsstyrkor ihjäl fem personer i Kairos utkant i mars 2016. Som anledning angavs att de fem skulle ha mördat Giulio Regeni. Det var bara det att en åklagare visade att så inte var fallet. Vilka dessa fem personer var är ännu oklart. Kanske var de anställda inom säkerhetstjänsten som behövde tystas.
Italiens nya lista över misstänkta innefattar bland annat två ledande företrädare inom egyptiska polisen och säkerhetstjänsten. Dessa ska ha anlitat ledaren för gatuförsäljarnas fackförening. Den facklige ledaren fick i uppgift att spionera på Giulio Regeni, i tron att denna själv var spion och ett hot mot rikets säkerhet.

De ledande säkerhetsföreträdarna ska också ha beordrat gripandet av Ahmed Abdullah. Abdullah är styrelseordförande för ECRF, Den egyptiska kommissionen för mänskliga fri- och rättigheter. ECRF:s advokater har varit Regenis familjs egyptiska rådgivare. Abdullah fängslades 2016, bland annat anklagad för att ha velat störta regimen och att vara en del av en terroristgrupp. Det uppenbara syftet är att få ECRF att sluta arbeta med fallet Regeni.
Först i år fick de italienska åklagarna tillgång till övervakningsfilmer från Kairos tunnelbana från natten då Giulio Regeni försvann. Stora luckor fanns i materialet. Detta, i kombination med den enorma samarbetsovilligheten från egyptisk sida, fick de italienska åklagarna att gå vidare på egen hand.

De verkligt ansvariga bakom morden på Berta Cáceres och Giulio Regeni går alltså fortfarande fria. Men domarna i Tegucigalpa och Italiens utpekande av ledande personer inom den egyptiska säkerhetstjänsten är åtminstone ett första steg mot att straffriheten upphör för dem som mördar människorättsaktivister.
Utan den internationella uppmärksamheten som båda morden har fått, utan de påtryckningar från människorättsorganisationer världen över som har ägt rum, hade detta första steg inte skett. Över 200 aktivister mördas varje år. De flesta av dessa mord blir aldrig utredda.
Rättegången mot Berta Cáceres mördare och Italiens hårda linje mot Egypten kan få konsekvenser. I Honduras har det redan hänt. Där har antalet mördade aktivister sjunkit under det senaste året. Rättegången har visat att den som mördar en aktivist inte nödvändigtvis går fri.

Emma Lundström

 

Dela