Drogepidemi sänker livslängden i USA

Fentanyl. Foto: Alcibiades / Wikimedia cc-by-sa

▶ Enormt antal dödsfall orsakade av överdoser

▶ Beroendeframkallande läkemedel ligger bakom

▶ Läkemedelslobbyn bär huvudansvaret

KOMMENTAR

Det pågår en drogepidemi i USA. Aldrig tidigare har så många nordamerikaner dött av drogöverdoser som under 2017. Ny data från Centers for Disease Control and Prevention, CDC, visar att över 70 000 dödsfall orsakade av överdoser skedde under det året. Det är den högsta siffran någonsin i USA:s historia och CDC menar att dessa dödsfall hör till de främsta anledningarna till att medellivslängden inte längre stiger i USA, istället har den stått stilla, eller till och med sjunkit, flera år i rad.
Till och med Donald Trump har uppmärksammat epidemin och kallar den för en ”nationell skam och en mänsklig tragedi”. Men varför ser det ut som det gör? Varför skördar dödliga överdoser så många liv i det som fortfarande är ett av världens rikaste länder? Och det gäller inte bara låginkomstområden och enstaka delstater – även om det finns en koncentration i mellanvästern – det gäller hela USA. Olika substanser går hem i olika områden, men de dödar både rika och fattiga.

Det hela har givetvis en grund i en utbredd ekonomisk ojämlikhet och en arbetarklass som trots hårt arbete, ofta på flera jobb, har svårt att få det att gå ihop. En bidragande orsak är att illegal narkotika är mer tillgänglig än någonsin eftersom drogdistributörer har expanderat sin verksamhet till landsbygd och förorter. Men det är inte huvudorsaken. Att droghandlarna har fått så starkt fotfäste i bland annat mellanvästern, har att göra med att där har bildats en marknad. Denna marknad har skapats genom att tusentals människor blivit beroende av receptbelagda läkemedel.
Läkemedelsföretagen i USA har i många årtionden lobbat för läkemedel innehållande opioider som ger en morfinliknande effekt. De har lobbat för att läkarna ska skriva ut dessa läkemedel en masse. Läkemedel som smärtstillande OxyContin. På 1990-talet blev smärtstillande läkemedel med opiater ett vanligt ”botemedel” mot en mängd olika sjukdomstillstånd, som ryggvärk och artros. Läkemedelsbolagen hävdade att dessa piller gav smärtlindring utan att vara beroendeframkallande.
Resultatet: konsumtionen av opioider tredubblades på kort tid och idag är det bara Kanada som har en högre konsumtion. Även där finns en överdoskris.

Drogepidemin har fått federala och lokala myndigheter att starta en mängd olika initiativ för att förhindra krisen. Bland annat har delstater åtalat ett antal opioidtillverkare. Till exempel Purdue Pharma som ligger bakom läkemedlet OxyContin. Delar av familjen som äger företaget är just nu föremål för en brottsutredning.
2016 uppmanade CDC läkare att vara mer återhållsamma när det gäller att skriva ut recept på opioider. Det har lett till en viss nedgång. Problemet är att alla de som redan har blivit drogberoende självfallet tar till andra metoder för att stilla detta beroende. De köper heroin och fentanyl på gatan. Fentanyl är ett starkare, billigare och dödligare alternativ till heroin.
Så även om läkarna har blivit mer restriktiva så har läkemedelsbolagens lobbyism redan haft sin verkan. Antalet dödsfall orsakade av heroin och syntetiska opioider ökar drastiskt, samtidigt som dödsfallen orsakade av utskrivna läkemedel minskar en liten smula.
De värsta delstaterna när det gäller drogrelaterade dödsfall 2017 var West Virginia där uppskattningsvis 57,8 per 100 000 människor dog av en överdos, Ohio där samma siffra var 46,3 och Pennsylvania med 44,3.

Donald Trump slog 2017 fast att opioidberoendet var en nationell kris. I år skrev han på ett lagförslag som ska främja utvecklandet av icke beroendeframkallande smärtstillande läkemedel. Men det räcker inte, menar de som arbetar med krisen nere på marken. De anser att det behövs ett bredare perspektiv och att det krävs mer akuta insatser.
Ett konsekvent problem för många delstater har varit bristen på federala resurser. Det har pytsats in pengar lite här och var under årens lopp, men vad som verkligen krävs är miljarder dollar för att på allvar stoppa epidemin. Experterna menar att det behövs ett välfungerande och omfattande vårdsystem för beroendebehandling, bland annat med hjälp av metadon.
Många delstater har börjat arbeta för att drogberoende människor ska få bättre vård. Vermont minskade antalet överdosdödsfall med sju procent förra året genom att integrera beroendevård i den övriga sjukvården.

Emma Lundström

 

■ Opioider är ett samlingsnamn för droger som kan indelas i tre grupper substanser: opiater, semisyntetiska opioider och helsyntetiska opioider.
Opioider inkluderar både illegala droger, som heroin, och receptbelagda smärtlindrande läkemedel som OxyContin och Vicodin.
Namnet kommer från opiater, det vill säga opioider som förekommer naturligt i opiumvallmon. Att röka opium var tidigare en smärtlindringsmetod.
Några ej beroendeframkallande opioider har aldrig kunnat framställas.
Källa: Wikipedia.

 

Dela