Svenska medier ser inte den internationella arbetarklassen

Media missar arbetarklassen. Arbetare i Goa, Indien. Foto: Ian D. Keating

80 procent av jordens befolkning tillhör arbetarklassen. Men när svenska medier rapporterar om internationella nyheter är det väldigt sällan det handlar om arbetare. Det visar en ny studie som har gjorts av Arbetet Globalt, som har gått igenom utrikesbevakningen i sex av Sveriges största dagstidningar det senaste året. Där framgår det att arbetare får komma till tals i endast 0,7 procent av artiklarna. Som jämförelse handlar 9 procent av utrikesartiklarna om Donald Trump.
Att USA:s president, världens mäktigaste man, är överrepresenterad i media är kanske inte så konstigt, men det ger ändå en snedvriden bild av verkligheten, menar rapportförfattaren Ivar Andersen. Utländska arbetare producerar kläderna vi bär, telefonerna vi surfar på och maten vi äter. Men i svenska tidningars utrikesbevakning lyser deras villkor och vardag med sin frånvaro.

Ivar Andersen

En förklaring är att det finns produktionsfaktorer som bidrar till att journalisterna inte

kommer i kontakt med några arbetare. Den journalist som från hemmaredaktionen bevakar utrikesnyheter har ofta bara officiella uttalanden som internationella mediers rapportering att tillgå. Att komma i kontakt med utländska arbetare i ett främmande land är svårare, dyrare och mer tidskrävande. Samtidigt har antalet fasta korrespondenttjänster minskat över tid.
Frågan om representation – alltså vem som syns och kommer till tals – är ständigt aktuell för svenska medier.
De flesta redaktioner arbetar aktivt för att öka andelen kvinnor och minoriteter i spalterna och rutan. Men representationen fokuserar nästan alltid på kön och etnisk bakgrund, medan klass är en blind fläck för många journalister.

Per Leander

 

Var är arbetarna? – En rapport om utrikesbevakningen i svenska dagstidningar av Ivar Andersen
(Arbetet Globalt). Du kan ladda ner rapporten på Arbetet.se [PDF]

 

Dela