Stockholm: Järvafältet hotas av nya byggplaner

Granholmstippen och järvafältet hotas av nya byggplaner. Foto Per Leander

▶  Beslut om ny begravningsplats klubbas och Förbifartsbygget igång

▶  Näringslivet vill gentrifiera området och skapa ”Central Park”

▶ ”Järvafältet måste få fortsätta vara Stockholms gröna andningshål”

Trots protester från de boende i arbetarklassförorterna runt Järvafältet har kyrkofullmäktige nu tagit beslutet om att gå vidare med planerna på att bygga Stockholms nya stora begravningsplats här. Den kommer att ta en stor del av grönområdet runt kullen Granholmstoppen i anspråk, inklusive den populära

Arne Johansson

discgolfparken för frisbeespelare, som så sent som 2017 fick pris som årets park.
– Vi från Norra Järva stadsdelsråd har länge argumenterat mot det här och samlade in över tusen namn för ett par år sedan, som vi lämnade över till kyrkonämnden och politikerna. Men det verkar ganska kört nu. Det sista som återstår är att kommunfullmäktige ska ge sitt godkännande, säger Arne Johansson som är ordförande för Norra Järva stadsdelsråd och medlem i Rättvisepartiet Socialisterna.

Till saken hör att begravningsplatsen inte är det enda som byggs på Järvafältet. Den omstridda nya motorvägen Förbifart Stockholm håller också på att dras fram över fältet, alldeles norr om området där begravningsplatsen planeras. Järvafältet är dessutom ett av de få ställen där motorvägen ska få ligga ovan jord, medan den grävs ner i tunnlar när den passerar de rikare stadsdelarna för att inte störa dem som bor där.
– Det handlar om att vårt grönområde trängs från alla håll. Det ser ju för jävligt ut vid bygget av Förbifart Stockholm, där man har tagit marken från Hästa gård som tvingas lägga sitt jordbruk i träda. Och söder om begravningsplatsen, vid Eggeby gård, ska det byggas ett utomhusbad. Det är så klart trevligt med ett utomhusbad, men det tar ju också en stor del utav naturen ifrån oss, med alla nya vägar och parkeringar som också ska byggas där, säger Arne Johansson.
– Så när man nu bygger Förbifarten, utomhusbadet, och begravningsplatsen, så är det väldigt lite som blir kvar av grönområdet. Järvafältet är ett andningshål som norra Stockholm behöver.

Det finns ytterligare ett problem med valet av plats för den nya begravningsplatsen, som borde varit skäl nog för att stoppa bygget, menar han.
– Det finns ju asbest och andra gifter i marken som riskerar att frigöras om man börjar gräva där. Den här Granholmstoppen, som kullen heter där begravningsplatsen ska byggas, är ju en konstgjord kulle som består av bergmassor och annat skräp som man samlade på hög här när man grävde ut tunnelbanan och byggde miljonprogrammen på 1970-talet. Så det finns en hel del sopor och kemikalier i marken. Det gör ju att risken är stor att gifterna sprids i den närbelägna Igelbäcken och i luften till de boende runtomkring. Det i kombination med de ökande avgaserna till följd av Förbifarten kommer inte vara bra för folkhälsan härute, säger Arne Johansson.
– Dessutom är det ju sprängsten i marken, snarare än jord, så det kommer att bli skitsvårt när man ska gräva ner kistor där sen. Det är på alla sätt en idiotisk plats man har valt.

På sikt handlar det också om att de styrande vill gentrifiera de gamla miljonprogramsförorterna och driva bort de människor som bor här idag, tror Arne Johansson.
– Handelskammaren och kapitalisterna, det så kallade näringslivet, har inte gjort någon hemlighet av att de vill förvandla Järvafältet till mera av en stadspark, istället för att vara ett naturligt grönområde. ”Stockholms Central Park”, som de kallar det och hoppas att det ska bli som på Manhattan i New York, säger han.
– Man kan befara att sådana idéer kan få ännu större genomslag bland Stockholmspolitikerna nu efter valet, då de rödgrönrosa har blivit ännu mer försvagade och borgarna ser ut att ta över.

Så det är kört nu?
– Ja, det verkar ju så tyvärr. Men kanske kan man hoppas att politikerna får kalla fötter av ekonomiska skäl, för den här begravningsplatsen kommer ju att bli betydligt dyrare i slutändan än vad man tidigare har räknat med, säger Arne Johansson.
– Vi fortsätter att försvara Järvafältet och insisterar på att dialogen med staden om vad som ska göras med Hästa gård ska bli av. Det har utlovats att den ska kunna drivas i samråd med oss i stadsdelsrådet, men något mer om det har vi inte sett röken av.

Han syftar på det kommunalt ägda jordbruket vid Hästa gård, som för tillfället har lagts i träda med anledning av bygget av Förbifart Stockholm, men som istället har tagits i bruk av ”gerillaodlare” från området som ockuperar den oanvända marken för att odla grönsaker.
– De har ju blivit stämda av Stockholms stad nu. Men där borde ju stan inse att man kunde ta vara på det lokala engagemanget. Hästa gård skulle kunna bevaras och drivas tillsammans med staden och de boende, där man samsas om djurhållningen och upplåter mark för ekoodlingar, säger Arne Johansson.
– Men det som skrämmer mig är att staden nu har gett byggbolaget PEAB i uppdrag att förvalta Hästa gård tills vidare. Det gör att vi är jävligt misstänksamma på att man tänker låta PEAB använda marken för nya byggprojekt.

Per Leander

Dela