Nordkalk kräver brott i Ojnareskogen

Lokalbefolkning och tillresta aktivister stoppar skördarna i Ojnareskogen 1 september 2012. Motståndet mot Nordkalks kalkbrottsplaner på norra Gotland har varit stort.

► Nya förhandlingar i Mark-och miljööverdomstolen
► Bättre utsikter för Gotlands mark och vatten
► Nordkalk: ”Det är dags att vi får vårt tillstånd”

Få svenskar har nog glömt striden om Ojnareskogen på norra Gotland sommaren 2012. Idag, onsdag, inleddes ännu en förhandling i Mark- och miljööverdomstolen gällande finländska Nordkalks ansökan om att få öppna ett kalkbrott vid Ducker i Bunge.
Det tillstånd som bolaget fick i den lägre instansen, alltså mark- och miljödomstolen, 2014 har överklagats av bland annat länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Fältbiologerna, Region Gotlands miljö- och hälso­skyddsnämnd, föreningen Urbergsgruppen och Svenska naturskyddsföreningen. Dessutom har regeringen utvidgat Natura-2000-området Bästeträsk till att gälla den berörda marken, vilket minskar sannolikheten för ett nytt täkttillstånd markant.
Nordkalks kommunikationschef, Eva Feldt, tycker att Mark- och miljööverdomstolen ska bortse från Natura 2000-beslutet och utgå från de förutsättningar som gällde 2014. Hon säger till Sveriges Radio att ”regeringsbeslutet är en otillåten inblandning i rättsprocessen” och att Nordkalks rättigheter kränks: ”Det är dags att vi får vårt tillstånd och avslutar den här processen.”

Nordkalk vill bryta 2,5 miljoner ton sten i 25 år i Bunge och företaget hävdar att kalksten av den kvalitet som krävs för användning i stålindustrin bara finns på Gotland. Något som markägarnas advokat under förhandlingen, Johan Öberg, redan har vederlagt med hjälp av Hans Lööf, professorn i nationalekonomi vid KTH.
Under förra året expanderade Nordkalk i Polen, bröt 12,7 miljoner ton sten, omsatte 3,1 miljarder kronor och redovisade en vinst på 555 miljoner kronor. Ändå vägrar företaget ge upp täktplanerna på norra Gotland. Trots att rättsprocessen har pågått i tolv år, ärendet tagit tre vändor i domstolarna och det folkliga motståndet mot kalkbrott i Ojnareskogen är massivt.
Naturvärdena i området där Nordkalk vill bryta kalksten i Bunge är höga. I täktområdet finns viktiga naturtyper som karsthällmarker, västlig taiga, kalkgräsmarker och nordliga alvar. Dessutom hotas den redan mycket känsliga grundvattenförsörjningen i området.

Men det är inte bara Nordkalk som har problem med sina kalkbrottsplaner. Under måndagen och tisdagen gällde förhandlingen i Mark- och miljööverdomstolen SMA Minerals planer på utökad kalkbrytning vid Stucks i Bunge. SMA fick tillstånd att utöka Stucksbrottet av mark- och miljödomstolen 2014. Även den domen överklagades av Naturvårdsverket, länsstyrelsen, Svenska botaniska föreningen, Gotlands botaniska förening, Naturskyddsföreningen, föreningen Bevara Ojnareskogen, och Urbergsgruppen.
Naturvårdsverket hävdar att underlaget som SMA lämnat in till domstolen är så undermåligt att det inte går att fatta beslut på.

Text och foto: Emma Lundström

Dela