Folkliga initiativ behövs för att att lösa Ukrainakonflikten

Odessa Blommor framför Fackföreningarnas hus där 42 människor brändes inne 2 maj 2014. 

 

Det är dags att väcka en opinion för fred i Europa. Den eskalerande diplomatiska krisen, upprustning och skapande av fiendebilder mellan kärnvapenmakter hotar världsfreden. Utlösande för konfrontationen är Ukrainakonflikten. Nu behövs en folklig opinion som verkar för att skydda de civila som drabbats och en lösning på konflikten. En grund är lagd med Minskavtalet som alla berörda parter har sagt sig vilja följa.
Men hittills har svenska regeringen valt att blunda för de övergrepp som sker i Ukraina på den sida väst stöder. Lika illa har det varit med intresset för att ställa samma krav på alla parter att leva upp till Minskavtalet och inte bara ensidigt mot Ryssland.

Denna svenska politik inleddes av dåvarande utrikesminister Carl Bildt. I tusentals tweets där många ägnades åt Ukrainakonflikten värnade han aldrig om civila offer för repressionen och det krig den av väst stödda regeringen förde mot den upproriska befolkningen i Östra Ukraina. Tvärtom var han bland de första att sprida falska rykten om den massaker som skedde när 42 människor dog när en regeringsvänlig mobb inringade ett fackföreningshus som sattes i brand 2 maj 2014 i Odessa.
Massakern hade föregåtts av gatuoroligheter i andra delar av staden där först två regeringsvänliga och sedan fyra oppositionella dödats. Det ursäktar inte det påföljande massmordet och inte heller Bildts falska ryktesspridning om att de inringade i fackföreningshuset inte sökt skydd där utan att de sökt ockupera huset för att starta ett uppror; ett rykte som också den ukrainska staten försökte sprida men senare fått ta avstånd från.

Den rödgröna regeringen har fortsatt Bildts politik. Medan den tyske socialdemokratiske utrikesministern tydligt krävt att också regeringen i Kiev och inte bara i Moskva ska leva upp till Minskavtalet, har vår utrikesminister Margot Wallström valt en ensidighet som inte gynnar freden. De systematiska kränkningarna av mänskliga rättigheter i Ukraina får gå opåtalade, medan liknande repression i Ryssland och på Krim ges all uppmärksamhet.
Det är dags att resa en folklig opinion som bryter med regeringens ensidighet. Alla parter måste leva upp till Minskavtalets alla delar och särskilt de delar som minskar civilbefolkningens lidande i konfliktområdet. Trakasserier och förföljelse måste fördömas på bägge sidor av konfliktlinjen vare sig det sker i Ukraina eller Ryssland och även när det sker inom EU-länder vilket också förekommit mot de som ifrågasätter och agerar mot västs politik i Ukrainafrågan.

I en video gjord av NATO långt efter händelsen i Odessa 2 maj 2014, ges samma falska bild som Bildt gav. NATO Review beskriver det som skedde i Odessa som led i ett ryskt hybridkrig. Ansvaret för branden som dödade så många oppositionella suddas bort. Den sägs ha uppstått till höger i byggnaden och tagit fart i trapphuset. Idag är även regeringsvänliga eniga om att branden uppstod till vänster i lobbyn. En lobby som attackerades med molotovcocktails av den regeringsvänliga mobben.
Att solidarisera sig med offren för Odessamassakern är viktigt för att läka såren i Odessa och påbörja ett arbete för fred i Europa. Därför uppmanar Aktivister för fred till flygbladsutdelning på 1 maj och aktioner 2 maj för att uppmärksamma 4 årsdagen av händelsen. Mot regeringens ovilja att med hjälp av diplomati lösa Ukrainakonflkikten är det dags att med gemensamma ansträngningar utan dubbla måttstockar börja bygga fred i Europa.

Tord Björk
Aktivister för fred

Dela