Jonas Sjöstedt: ”Vi kan bygga bort segregationen”

Under det senaste halvåret har Socialdemokraterna i Umeå, tillsammans med de borgerliga partierna, drivit igenom en stor utförsäljning av allmännyttiga lägenheter. Samtidigt har Vänsterpartiet drivit kampanjen Umeå inte till salu! med alternativa lösningar på bostadsbristen. I söndagskväll var intresset stort när Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt kom till fritidsgården Klossen i Umeå för att tala om en bostadspolitik från vänster. Hur bostadsbristen kan byggas bort utan försäljningar.
Det är främst människor som inte är så privilegierade som betalar priset för bostadsbristen. Jonas Sjöstedt förklarar att det inte behöver vara så. Han anser att en bostad är en social rättighet och att det bör tas betydligt mer politiskt ansvar för ett bostadsbyggande för alla. Som exempel tar han miljonprogrammet:
– När man säger miljonprogram så tänker många på de stora höghuslängorna utanför storstäderna, men de var bara en liten del av det. Man byggde massa olika bostäder för att man hade beslutat att bygga bort bostadsbristen.

Skapandet av de allmännyttiga bostadsföretagen var avgörande, menar Sjöstedt. På så sätt fick allmänheten större inflytande över den lokala bostadspolitiken. Det uppskattades inte av alla.
– Den starka allmännyttan har varit ett avgörande verktyg för att kunna bedriva bostadspolitik i Sverige, i samverkan med att hyresgästerna har varit förhållandevis välorganiserade. Vänstern, i vid mening, har skapat det här och det är ingen slump att många av de mest borgerliga kommunerna inte har allmännyttiga bostadsföretag eller försöker sälja ut dem de har, säger han och berättar att några av de rikaste kommunerna i Sverige inte har en enda hyreslägenhet. Allt är sålt. Allt är privatiserat:
– I de kommunerna kan de som inte har råd att köpa sig en bostad inte bo. Det leder till social segregering och är en viktig förklaring till att storstadsområdena ser ut som de gör, med låginkomsttagare i en kommun och höginkomsttagare i en annan.

Det råder akut bostadsbrist i Sverige. Samtidigt har byggandet av nya bostäder kommit igång på allvar. Men de allra flesta nybyggena är så dyra att få har råd med dem. Det innebär att de som drabbas av bostadsbristen – människor som lider av trångboddhet, studenter, unga vuxna som vill flytta hemifrån – inte har någonstans att ta vägen.
För fastighetsägarna är bostadsbristen inte ett problem eftersom kunderna betalar nästan vad som helst för att få någonstans att bo. Jonas Sjöstedt menar att situationen på bostadsmarknaden leder till utnyttjande.
Ett annat vanligt problem är renovräkningarna. Renoveringar som inte sker för de boende, utan för att fastighetsägarna vill byta till mer köpstarka hyresgäster.
– Det har lett till en rad strider runtom i Sverige där hyresgäster organiserar sig och försöker förhandla för att inte tvingas få en standard som gör att de inte kan bo kvar. Men hyresgästerna är i underläge och det är väldigt vanligt att låginkomsttagare flyttar efter renovering i Sverige. De trycks längre och längre ut från städerna. Det är en motor för segregeringen, säger Jonas Sjöstedt som menar att oron hos dem som bor i bostäderna som säljs ut är berättigad. En privat värd måste ju ta in köpeskillingen och vill därför ha vinst.

Ett av Vänsterpartiets krav under budgetförhandlingarna med regeringen, är att det återigen ska ges stöd till byggandet av hyreslägenheter med lägre hyror. Under den första budgetförhandlingen sade regeringen nej. Under den andra kom Socialdemokraterna med Vänsterpartiets förslag som sitt. Det har hittills inneburit att det i år kommer att färdigställas 10000 lägenheter med hyrestak. 3000 av dessa är studentlägenheter.
– Stödet gör att man bygger i kommuner där man annars inte hade byggt. Bostadsbristen finns inte bara i storstäderna, säger Jonas Sjöstedt och tillägger att Vänsterpartiet också har märkt att i de kommuner där partiet har makten så har man ofta lyckats vända trenden med den minskande allmännyttan. Ju borgerligare styre, desto mer utförsäljningar.
Sjöstedt tycker att det är oroande att det idag även sker omfattande utförsäljningar av allmännyttan i kommuner där Socialdemokraterna styr. Som i Umeå. Argumentet som används är att utförsäljningarna måste ske för att det ska finnas kapital till att bygga nytt. Det är ett dåligt argument tycker vänsterledaren:
– Ett företag som Bostaden är extremt solitt. Det äger bostäder för ungefär elva miljarder och allt är uthyrt. Dessutom kommer allt man bygger att hyras ut. Det betalar sig på sikt och räntan är i princip noll. Det finns inget ekonomiskt argument för att sälja ut.

Vänsterpartiet vill öka investeringsstödet och sänka takhyrorna ännu mer. Partiet vill också att byggföretag och allmännyttiga bostadsföretag ska kunna låna av staten till nollränta, och att kommuner ska ha återköpsrätt på mark som har köpts upp av privata aktörer som spekulationsobjekt och stått obrukad under lång tid. Utöver det vill partiet ha en regional planering som bland annat skulle kunna tvinga kommuner att bygga hyreslägenheter.
– Samma kommuner som har lägst kommunalskatt och rikast invånare, vägrar hyreslägenheter och att ta emot flyktingar. Det är inte hållbart. De är smitare som måste ta sitt samhällsansvar, säger Jonas Sjöstedt och förklarar att det finns en större tanke bakom den regionala planeringen:
– Man kan bygga bort segregation genom att blanda olika typer av bostäder. I Göteborg är Frihamnen ett av de mest attraktiva områdena. Där har kommunen bestämt att en viss andel ska vara hyreslägenheter med låga hyror. Alla pratar om segregation, men det är möjligt att ha lite social ingenjörskonst och planera en stad så att det blir bättre. Vi måste ha en vision om att bygga städer där människor möts över klassgränserna.

De borgerliga partierna kräver främst två saker av bostadspolitiken: att ta bort allt stöd till byggande av hyreslägenheter – utan att för den skull tumma det minsta på stödet till de som äger sin bostad – och att ha marknadshyror.
– Om man genomför marknadshyror i en situation av akut bostadsbrist så kommer det att ge kraftiga hyreshöjningar. Folk kommer att tvingas flytta från sina hem och segregeringen kommer att öka dramatiskt. Det är det sämsta man kan göra, säger Jonas Sjöstedt som menar att bostadspolitiken är ett av de områden där skillnaderna är som störst mellan vänster och höger just nu:
– Vi har en regering som helst vill regera med Centern och Liberalerna. Idag möter de oss i förhandlingsrummet. Vi pratar om hur vi ska bygga fler lägenheter med låga hyror och få fler att renovera utan att vräka. Istället kommer de att möta en förhandlingspartner som vill raka motsatsen.
Han tycker att Umeå är ett konkret exempel på vad som sker när sossarna går från ett vänstersamarbete och allt längre högerut:
– Man säljer ut Bostadens bestånd. Valet nästa år handlar om det här. Ju starkare vänstern är, desto svårare är det för dem att gå den vägen. I slutändan handlar det om att bostaden är en social rättighet. Att vi inte bara ska bygga för dem som är kapitalstarka.

Text och foto: Emma Lundström

Dela