Uteslutningar kan bli resultatet av V-möte

INTERVJU: Vänsterpartiet ska på ett partistyrelsemöte 9 september avgöra om kretsen kring tidningen Revolution (tidigare Avanti) som är ansluten till Internationella Marxist-tendensen IMT är att betrakta som ett ”konkurrerande parti”. Revolutions sympatisörer är aktiva i Vänsterpartiet och enligt V:s stadgar får partimedlemmar inte samtidigt vara med i konkurrerande partier. Revolution uppmanar sina anhängare att även gå med i IMT.
Frågan aktualiserades när partistyrelsen för två veckor sedan upptäckte att en av dess suppleanter, Peter Möller, har kopplingar till Revolution. Revolution anklagas nu för entrism av medlemmar i partistyrelsen.

Peter-Moller-foto-Kalle-LarssonPeter Möller förnekar att han eller Revolution har någon entristisk strävan inom Vänsterpartiet.
– Det blir en väldigt märklig entrism i så fall, säger han. Jag har ju varit med i ungdomsförbundet och partiet sedan 2003. Det blir en väldigt märklig anklagelse att jag ska ha gått in i partiet. Jag har ju dragit slutsatserna främst sista året att marxismen behövs i partiet. Jag har alltid stått till vänster i partiet men jag hade absolut ingen tanke på att gå med i partiet för att påverka det. Jag gick med för att jag tyckte att det var ett bra ungdomsförbund och ett bra parti som var vänster.

Har du gått med i IMT?
– Det har jag inte gjort. Jag är sympatisör, säljer tidningen och har gått på studiemöten.

Peter Möller ser det istället som att partiet vill få bort en tydlig vänsterröst från partiets ledning.
– När man ska närma sig Socialdemokraterna och få inflytande blir de väldigt oroliga att det kommer upp idéer som är mer revolutionära. De vill inte ha det i partiet och markerar mot mig för att få bort mig. Jag känner att de tycker att mina åsikter är obekväma.

Aron-Etzler-foto-Kalle-LarssonAron Etzler, medlem i verkställande utskottet VU, förnekar att det alls skulle handla om en uteslutning av Peter Möller eller radikala vänsterröster i största allmänhet. I ett skriftligt svar skriver han:
”Det beslut som ligger på partistyrelsens bord handlar om att besluta om Revolution är ett konkurrerande parti till Vänsterpartiet. Om partistyrelsen svarar ja på den frågan får det konsekvenser för de medlemmar som är med i både Vänsterpartiet och i Revolution. Detta eftersom partiets stadgar är väldigt tydliga kring att man som medlem i Vänsterpartiet inte kan vara medlem i ett konkurrerande parti. De som berörs av detta kommer i så fall att uppmanas att välja parti. Förhoppningen är självklart att berörda då väljer Vänsterpartiet. Först om någon eller några personer skulle insistera på dubbelt medlemskap kan det bli aktuellt med uteslutningsärenden.”
Men Peter Möller menar ändå att ställa medlemmar inför ett sådant val i praktiken handlar om uteslutningar.
– Det blir väl uppenbart att det är en uteslutning när han ringer och säger att det inte är förenligt att vara med i partiet samtidigt som man engagerar sig runt Revolution. Om jag då hävdar min rätt att sälja tidningen och träffa de människorna på studiemöten då blir det ju uppenbart att det handlar om en uteslutning.

Partistyrelsemötet ska också diskutera Socialistiska partiets samarbete och eventuella ingående i Vänsterpartiet. Enligt Aron Etzler har eventuella uteslutningar ingen påverkan på den diskussionen.
– Vi ser inget sånt samband, säger han på telefon till Internationalen. SP har en öppen diskussion just nu om de ska gå med i V eller inte. Revolution har en dold agenda att gå in i V och förändra det inifrån, det man kallar entrism. Så vi ser det som två olika saker.

Arash Hakimnia

 

REVOLUTION:

IMT bildades sedan brittiska Labour uteslöt trotskister i CWI anklagade för entrism på 1980-talet. IMT tillhörde den grupp som fortsatte att verka inom Labour. IMT i Sverige bildades 1992. 2010 lämnade huvuddelen av den svenska sektionen IMT. De som stannade kvar tog sig namnet Avanti. I år bytte Avanti namn till Revolution.

Dela