Socialistiska Partiet till Vänsterpartiet: ”Gör er kongress till hela vänsterns parlament!”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

VÄNSTERSAMVERKAN: Ett femtiotal ombud, medlemmar och gäster möttes till Socialistiska Partiets rådslag om vänstersamverkan lördagen 24 oktober på ABF-huset i Stockholm.
Aron Etzler, Vänsterpartiets partisekreterare, gav sin syn på vänsterns utmaningar, även John Hörnquist, chef för Vänsterpartiets politikutvecklingsenhet deltog. Rådslaget diskuterade fördjupad vänstersamverkan samt möjligheterna för Socialistiska Partiet att ansluta sig som kollektiv till Vänsterpartiet med tendensrättigheter och medlem­skap i Fjärde Internationalen. Etzler välkomnade diskussionen om samarbete men avvisade idén om tendensfrihet och ett pluralistiskt parti med olika plattformar och grupper av den numera vanligare typen i Europa. Rådslaget manade Vänsterpartiet att öppna sitt påbörjade kongressarbete för även ickemedlemmar och andra vänsterströmningar med orden: ”Gör er kongress till hela vänsterns parlament!”

Rådslaget röstade för att fortsätta processen av vänstersamverkan och söka vägar för dialog och gemensamt arbete – en rekommendation som Socialistiska Partiets styrelse beslutade följa vid sitt sammanträde på söndagen.

Håkan Blomqvist

Dela