Utvisningar till Afghanistan – lite matematik

Foto: Emma Lundström

Av de ensamkommande afghanska barn och ungdomar som kom till Sverige 2015-16 är det ungefär 10 000 som fortfarande väntar på sina beslut. Om man ser till Migrationsverkets hittillsvarande beslutsprocent kan man grovt räkna med att åtminstone hälften av dem får avslag, alltså minst 5000 personer. Majoriteten av dem har ingenting att återvända till i Afghanistan och kommer att göra allt för att slippa.
Ungefär 7 500 afghanska ungdomar har redan tidigare fått avslag. Av dem har endast en handfull ”återvänt” till Afghanistan, frivilligt eller genom tvång. Resten har valt att stanna i Sverige och leva som gömda, eller att ta sig till andra länder.

Inom en snar framtid kommer det alltså att finnas åtminstone 10 000 afghanska ungdomar som lever papperslöst i Sverige. De ska ut, säger Migrationsverket och en nästan enig kör av ledande politiker.
Jag undrar hur det alls ska gå till, och hur lång tid det i så fall ska ta. Den tionde oktober skickades ett chartrat plan till Kabul, med 10 personer som dessförinnan suttit i förvar i veckor eller månader. Låt oss räkna med att man kommer att utnyttja lastutrymmet bättre vid kommande transporter, och kunna deportera 20 personer åt gången. Låt oss också räkna med att polisen, med sina ökade resurser, kommer att bli mycket bättre på att fånga in pappers­lösa, så att man får underlag för att skicka 2 sådana plan i veckan. 40 personer i veckan, det betyder 2000 personer per år. Med den takten kommer det att ta fem år innan alla dessa papperslösa ungdomar har förpassats ur Sverige. Fem år som de har tvingats leva på gatorna utan laglig försörjning, med allt vad det innebär både för dem själva och för samhället i stort. Vore det inte bättre att använda dessa fem år – och de resurser som nu planeras för poliser, förvar och charterplan – till att låta ungdomarna stanna, gå färdigt sina utbildningar och om fem år kunna göra göra nytta som de undersköterskor, svetsare och byggnadsarbetare som svensk arbetsmarknad så väl behöver?

Karin Fridell Anter

Siffrorna över antal beslut och avslag avser sista augusti 2017.
Läs mer på stoppa­utvisningarna.blogspot.se

Dela