Kampen mot avvisningarna är ett test på hur det står till med Sverige

Stockholm Tisdag 12 september demonstrerade drygt tusen människor för de ensamkommande afghanska flyktingarnas rätt till asyl och mot avvisningar till Afghanistan. Foto: Göran Samuelsson

En av de viktigaste striderna just nu är de afghanska ungdomarnas kamp för att inte utvisas. De kom hit med löfte om flyktingstatus och blev sedan på ett grymt sätt offer för den totala omsvängningen. Gränsernas inte bara stängdes. Nu skulle tiotusentals ungdomar utvisas. Till saken hör att många av de afghanska ungdomarna är uppväxta i Afghanistans grannländer och saknar helt relationer till Afghanistan.
De afghanska ungdomarna har nu organiserat sej och kallar sej Ung i Sverige. När Tillsammans Eskilstuna tisdagen 12 september organiserade en stödmanifestation på Fristadstorget pekade en av talarna Natalie Söderberg just på ungdomarnas exemplariska organisering. De kämpar för sin egen överlevnad men har också solidariskt räckt ut handen till andra som behöver stöd. De har uttalat stöd till de strejkande sopåkarna, till funktionshindrade som berövas personlig assistans, till fattigpensionärer som desperat behöver höjda pensioner. De har som Natalie Söderberg sa visat vägen och ”gjort det som vi borde gjort för länge sen”. Natalie fick också applåder då hon visade på att problemen hänger samman och grunden är den nyliberala politik som hela tiden omfördelar från arbetare och låginkomsttagare till de rika.
Kaj Sandholm (också från Tillsammans Eskilstuna) tryckte på samma sak och visade på hur nedskärningar i förlossningsvård, lönenedskärningar, indragen personlig assistans och utvisningar av flyktingar är delar av samma politik.

Huvudtalare var Mohammad Reza Ahmadi som pekade på det omänskliga i att utvisa ungdomar till ett land som Migrationsverket själv konstaterat har endast

Mohammad Reza Ahmadi från Ung i Sverige talade på manifestationen på Fristadstorget i Eskilstuna.

4 trygga provinser av 34. Han berättade att landet präglas av en allt starkare terroristisk verksamhet och att regeringen spelar under täcket med terroristerna. En genomkorrumperad regering som Sverige har skrivit kontrakt med angående utlämning av ungdomarna. Afghanistans regering har fått pengar för att skriva under och därmed är ungdomarna under ständigt hot.

Mohammad har själv uppehållstillstånd och studerar teknik på Rinmansskolan. Sverige lägger nu ner stora summor på att jaga afghanska ungdomar i stället för att ge dom uppehållstillstånd och låta dem bygga landet. ”Vi Bygger Landet” är den paroll som ungdomarna just nu är samlade under i sin pågående manifestation vid Brantingstatyn på Norra Bantorget i Stockholm framför LO-borgen. Denna strid kommer att vara av största vikt inte bara för de afghanska ungdomarna utan också som ett test på hur det står till i Sverige.

Peter Widén

Dela