Viktiga frågor sköts upp på IF Metalls kongress

Hans Andersson från Västerbotten var en av delegaterna som förespråkade förbud av bemanningsföretag och kritiserade IF Metalls ledning för undfallenhet i de viktiga frågorna. ”Det finns en viss rädsla att irritera eller utmana Teknikarbetsgivarna. Det syns i flera av besluten kring de motioner som var uppe till beslut på kongressen”, menade han. Foto: Gunnar Pettersson

► Inga beslut om bemanningsföretag, övertid och löneutjämning

► Gunnar Pettersson: ”Styrelsen vill ha frihet att kunna kompromissa”

► Marie Nilsson ny förbundsordförande, men med samma politiska linje

 

IF Metall höll i veckan sin fjärde kongress efter sammanslagningen av Metall och Fabriks. De flesta beslut på kongressen var i linje med vad förbundsstyrelsen föreslagit, vilket inte innebär någon omsvängning i viktiga frågor för metallarbetarna. En av de viktigaste frågorna som diskuterades rörde bemanningsföretagen, där det fanns motioner om totalförbud, vilket ledningen dock inte ville gå med på.
– Frågan om förbud mot bemanningsföretag var den fråga som det blev mest diskussion om. Det handlar om att säkerställa att människor ska ha trygga anställningar, och att arbetsgivaren inte ska kunna splittra fackföreningar genom att ta in bemanningsföretag, säger Gunnar Pettersson, delegat från avdelning 4, Södra Västerbotten.
– Förbundsstyrelsen ville hänskjuta den här frågan till ”Avtalsrådet”, med hänvisning till att det ska behandlas som en avtalsfråga. Om den därmed hamnar i limbo eller verkligen kommer att hanteras går det inte svara på. Men det är olyckligt att det inte fanns en majoritet för ett förbud mot bemanningsföretag, säger Gunnar Pettersson.

En annan viktig fråga rörde hur man ska komma till rätta med den orättvisa löneutvecklingen de senaste 30 åren, som visar att

Gunnar Pettersson. Foto: Katarina Wikström

löneskillnaderna mellan arbetare och tjänstemän har ökat. En VD tjänar idag som 54 industriarbetare, för 30 år gick det 10 arbetarlöner på en VD-lön.
– Den motion som krävde åtgärder för minskade löne­klyftor blev beaktad, och det är också ett sätt att skjuta upp istället för att ta beslut, så det blir som ett ”jasså”, berättar Gunnar Petterson.
En annan debatterad fråga handlade om påtvingat över­tids­arbete.
– Det handlar om rätten att få vara ledig när man är ledig, eller om arbetsgivaren ska få tvinga oss till övertid eller att jobba lördagar, så som det är nu. Även den frågan blev hänskjuten till avtalsrådet, vilket givetvis är olyckligt då vi hade velat ha ett tydligt och klart ställningstagande, säger Gunnar Pettersson.

Även många krav på förbättrad anställningstrygghet eller förbud mot visstidsanställningar röstades ner av en majoritet på kongressen.
– Ledningen är ute på en mycket farlig väg när man vill sätta sig i förhandlingar med näringslivet om LAS (lagen om anställningsskydd), menar Gunnar Pettersson.
– De verkar vara beredda att sälja ut en del av turordnings­reglerna i utbyte mot vissa förbättringar för visstids­anställda.

Sex timmars arbetsdag, och huruvida man skulle göra ett uttalande mot vinster i välfärden var andra viktiga frågor som togs upp på kongressen, men de avslogs med knapp majoritet.
– Där menade förbundsstyrelsen att LO redan har antagit ett program för hur man ska komma till rätta med vinster i välfärden, så det är inte så mycket mer att göra i den frågan tyckte ledningen, berättar Gunnar Pettersson.
Däremot så krävde kongressen att järnvägen ska återförstatligas, och att tandvården ska räknas in i den allmänna sjukvården och därmed bli gratis.

Dessutom diskuterades frågan om alkohol och representation, något som aktualiserades när Transports ordförande Lars Lindgren fick avgå i våras efter avslöjande om spritnotor som betalats med medlemmarnas pengar. IF Metall har inte varit drabbad av någon sådan skandal på senare tid, men fackförbundet har ändå beslutat att begränsa representationen med alkohol.
– Det har skett en långsam förändring av attityden om alkohol från att tidigare ha kunnat flöda ganska fritt, till att det nu krävs ett särskilt beslut av en styrelse för att man överhuvudtaget ska få bjuda på alkohol, och då är det max två öl eller två glas vin. Så det finns en tydlig begränsning, men det motionen handlade om på kongressen var att vi inte skulle ha någon alkoholrepresentation alls. Det var en väldigt jämn omröstning, men alkoholförbudet gick inte igenom, säger Gunnar Pettersson, som hade föredragit ett totalförbud.

Till ny förbundsordförande valdes Marie Nilsson, den första kvinnan på posten.
– Det är så klart bra att IF Metall, som är ett av de mest mansdominerade facken, väljer en kvinna som ordförande, och det följer även den antagna målsättningen om minst 30 procent kvinnor på alla förtroendeposter, säger Gunnar Pettersson.
– Men jag kan inte säga att Marie Nilsson har utmärkt sig på något speciellt sätt. Hon är starkt anknuten till det socialdemokratiska partiet, och jag tror inte vi kommer få se några stora förändringar direkt. Vi har en förbundsledning som ser som en av sina huvuduppgifter att leverera goda villkor för storföretagen att bedriva sin verksamhet snarare än att rusta en kamporganisation med aktiva medlemmar, säger han.
– Förbundsstyrelsen vill ha alla dörrar öppna för att kunna göra uppgörelser med andra LO-förbund eller svenskt näringsliv. Man vill ha full handlingsfrihet att kunna kompromissa hur mycket man vill, istället för att göra tydliga ställningstaganden.

Per Leander

Dela