Utredningen av Martin Kragh är ett faktum

Förra veckan kunde vi rapportera att artikeln Russia’s strategy for influence through public diplomacy and active measures: the Swedish case, och dess huvudförfattare Martin Kragh, ska utredas för oredlighet i forskning av Uppsala universitet. Därefter har flera personer kontaktat oss för att få reda på mer om utredningen och undrat om det går att få se handlingarna. Dessutom ska Martin Kragh ha gått ut och hävdat att det bara rör sig om okynnesanmälningar och att de inte bör tas på allvar, trots att en av anmälarna är disputerad forskare och har en gedigen erfarenhet på det säkerhetspolitiska området.
För att bena ut situationen ringer jag upp Anne Nilsson, administrativ chef för Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala och sekreterare i Nämnden för oredlighet i forskning, den nämnd som utreder ärendet. Först och främst undrar jag om det hela finns diariefört någonstans så att alla som vill kan ta del av informationen.
– Absolut, det finns ju i universitetets diariesystem och det är offentliga handlingar. Du kan inte hitta det på en hemsida, men om du kontaktar registrator på Uppsala universitet så kan du få ut allting. Det är bara att begära det, säger Anne Nilsson som också berättar att det finns en riktlinje för anmälningarna och att det är rektor som avgör om det rör sig om okynnesanmälningar eller om de ska tas på allvar, alltså om de ska lämnas vidare till nämnden eller inte:
– Det är en ny riktlinje som finns på universitetets hemsida. Där går det att se hur de här ärendena sköts.

Anne Nilsson förklarar att sådana här ärenden tidigare hanterades på den juridiska avdelningen som hade till uppgift att stötta rektor i utredningarna. Hon berättar att nämnden i sin nuvarande form inrättades ”på pappret” i september i fjol men att ledamöterna utsågs under hösten. Först i december hölls det första sammanträdet och nämnden var tillsatt i praktiken.
De nya riktlinjerna trädde i kraft den första februari i år. Därför kan den administrativa chefen inte svara på min fråga om hur ofta anmälningar av det här slaget går vidare till nämnden. Hon hänvisar istället till en Magnus Hallberg som varit involverad i den här typen av ärenden tidigare. Hallberg är en av ledamöterna i den nya nämnden och universitetsjurist på enheten för juridik vid Uppsala universitet. När jag når honom förklarar han att det tidigare inte fanns någon nämnd utan att varje anmälning behandlades på den fakultet där den misstänkta oredligheten förekom:
– Då var det dekanen som hade ansvar att tillsätta en utredning och vi på juridiska enheten bistod. Nu är det lite annorlunda eftersom det finns en paragraf som säger att om det inte bedöms som uppenbart obehövligt så ska rektorn överlämna ärendet till nämnden. Tidigare gick i princip alla ärenden vidare till utredning.

När det gäller hur den nya processen går till menar Anne Nilsson att nämnden kommer att ta ställning till varje enskilt ärende och hur varje enskild anmälan ska tas om hand. Något som ännu inte har skett i fallet Kragh:
– Det finns inget besked att ge där än så länge, men vi ska ha ett sammanträde där man ska diskutera ärendet.
Hur lång tid processen kan tänkas ta kan hon inte svara på eftersom nämnden, som sagt, är nyinrättad och det därför saknas erfarenhet från tidigare fall.
För att sammanfatta läget är det alltså så att rektorn för Uppsala universitet har överlämnat ärendet till Nämnden för oredlighet i forskning som har påbörjat en utredning om oredlighet.
Den berörda artikeln handlar om rysk desinformation och publicerades i Journal of Strategic Studies i början av januari. I artikeln utpekades bland annat namngivna riksdagsledamöter, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och Aftonbladet Kultur som spridare av rysk desinformation. Trots att författarna, Martin Kragh och Sebastian Åsberg, har erkänt att vissa av anklagelserna var felaktiga, har det fortfarande inte gjorts några ändringar i skrivande stund, nästan fyra veckor efter att Kragh hävdade att artikeln korrigerats. Jag har fortfarande inte lyckats få kontakt med redaktören för Journal of Strategic Studies, professor Joe Maiolo.
Martin Kragh är anställd på både Uppsala universitet och Utrikespolitiska Institutet, UI, där han är chef för Rysslands- och Eurasienprogrammet.

Emma Lundström

 

Läs också:

Kragh under utredning för oredlighet

“Det rimliga vore att avpublicera artikeln”

Utrikespolitiska Institutet borde ta ansvar för Kraghs fiasko

Desinformationsrapporten som byggde på desinformation

Aleksej Sachnin drabbades av ”Egor Putilovs” förtal: ”Jag trodde inte sånt här kunde hända i Sverige”

Om motståndet mot Nato och militariseringen av Sverige

Frackingmotståndet – inte Putins förtjänst

Vad jag har att säga om Odessa

“Vi har styrkan att göra våra vänner fria”

Dela