Alltid samma propaganda vid ett krig

Pierre Gilly

Pierre Gilly

I sin nya bok Konsten att sälja ett krig, med den fyndiga undertiteln Propaganda från Cato till Nato, går författaren Pierre Gilly igenom hur politiska ledare får sin befolkning att sluta upp inför ett krig. Det är samma retorik och propagandametoder som används genom historien av så väl kungar som demokratiskt valda presidenter eller diktaturregimer. Och tyvärr brukar det fungera väldigt bra.
Boken är uppdelad i två delar. I den första delen går Gilly igenom och analyserar de argument som om och om igen används inför ett anfallskrig. Det handlar om att framställa den egna nationen som hotat och ett offer för fienden, även om man själv är den som inleder krigshandlingarna. Kriget påstås vara preventivt, det vill säga att man inva­derar den andra nationen för att säkra freden. Ett klassiskt argument är att hävda att motståndarsidan besitter ”illegala vapen” – oavsett om det var armborst på medeltiden, eller Saddam Husseins påstådda massförstörelsevapen.

Alla i det egna landet som ifrågasätter krigshetsen beskylls för att vara utländska agenter som går fiendens ärenden. Ett aktuellt svenskt exempel är hur till och med gamla respekterade diplomater som Hans Blix och Sven Hirdman kan pekas ut av Dagens Nyheter som ”Putins svenska brigad” när de inte instämmer i den uppblåsta hotbilden från Ryssland som DN vill måla upp för att få oss att gå med i Nato.

I bokens andra del går Gilly mera specifikt ige­nom hur propaganda har använts i de stora krigen de senaste hundra åren, från Första världskrigets utbrott 1914 till Ukrainakrisen 2014. Ofta vänder Gilly också på perspektiven genom att visa att personer som i vår historieskrivning betraktas som de goda (Churchill) ofta har sagt samma saker som vi förknippar med de onda (nazisterna).
Bokomslaget pryds av en affisch som manar till värvning i flottan. Först tänker jag att det är en typisk sovjetisk propagandaaffisch, men sen ser jag att den är amerikansk. Det säger också en hel del om likheten i all krigspropaganda.

Per Leander

konsten_att_salja_krigKonsten att sälja ett krig
av Pierre Gilly
Verbal förlag 2016.

Dela