Mannen som avslöjade NSA

snowden_lead
Den amerikanske regissören Oliver Stone slog igenom på 1980-talet med filmer som gisslade det amerikanska samhället och dess externa relationer. Salvador (1986) visade hur USA gav sitt stöd till våldsamma diktatoriska krafter i det lilla centralamerikanska landet El Salvador och med Plutonen (1986) samt Född den fjärde juli (1989) vidrörde han Vietnamkrigets infekterade sår. Nu går hans senaste film Snowden upp på svenska biografer.
I juni 2013 kablades namnet Edward Snowden ut över världen. Snowden var en NSA-anställd analytiker som hals över huvud tagit sig till Hongkong, varifrån han läckte tusentals dokument till The Guardian och Washington Post, dokument som visade hur USA och Storbritannien bedrev topphemlig illegal övervakning av en tidigare okänd omfattning mot privatpersoner, politiker och företag över hela världen. I sin senaste film Snowden tecknar Oliver Stone berättelsen om Edward Snowdens sensationella tilltag.

Stones stilgrepp är att berätta Snowdens livshistoria – från att han som ung datanörd 2003 anställs hos CIA och fram till avhoppet – parallellt med att han skildrar det dramatiska händelseförloppet dag för dag när Snowden väl kommit till Hongkong. Vi får här möta en timid yngling som med sin extraordinära cybertekniska begåvning gör snabb karriär genom det amerikanska underrättelseväsendet. Allteftersom han klättrar genom denna hierarki får han en allt tydligare bild av hur systemet är strukturerat och hur det utvecklats till en stat i staten som bryter mot gällande lagstiftning. Den en gång  naiva och patriotiska datanörden drabbas av allt större tvivel om att det han gör är rätt. Framför allt insikten om det omfattande spionaget mot den genomsnittliga amerikanen berör honom starkt och står i skriande kontrast till hans liberala ideal.
Stone lägger en hel del energi på att teckna en bild av hur amerikansk datatekniskt underrättelsearbete fungerar. Men dessa sekvenser är lite av filmens svaga sida. Alltför fort rör sig bilden mellan olika scener där sofistikerade facktermer bollas i luften. För en novis är det svårt att hänga med, ett lite lugnare tempo och ett mer pedagogiskt anslag hade varit bättre, men det är som att Stone omedvetet kastas in i den digitalt vindsnabba världen.
Det som Stone dock lyckas väl med är att visa människan som döljer sig bakom Snowdens datamask. Huvudrollsinnehavaren, Joseph Gordon-Levitt, kreerar här en praktroll när han på ett finstämt sätt lyckas att mejsla fram Snowdens växande tvivel. I flera av scenerna där Snowden är tillsammans med sin flickvän, som gestaltas väl av Shailene Woodley, ges även hans personlighet djup. Här tonar en klurig och eftertänksam yngling fram, full av känslor som han inte alltid har så lätt att konkretisera – i slående kontrast till hans vindsnabba cyberhjärna.
Vad har då Snowdens avslöjanden fått för konsekvenser? Det är ett centralt tema som jag tycker att Stone alltför hastigt slarvar över. Visst får vi höra att det brutits mot gällande amerikansk lag, men Stone blir svaret skyldig om det verkligen vidtagits, eller är på väg att vidtagas, några åtgärder på detta område eller om underrättelsekvarnen nu kan mala på som vanligt när väl uppmärksamheten lagt sig? Men visst gav Snowdenaffären ett stort eko efter sig, inte minst har uppgifterna om att toppolitiker varit föremål för avlyssning, som exempelvis förbundskansler Angela Merkel, häftat sig fast.

Här bör även påminnas om att svenskt underrättelseväsende på ett föga smickrande sätt var inblandat i Snowdenaffären. Dokument visar hur Försvarets Radioanstalt (FRA), genom att bland annat övervaka internettrafik i Östersjöns undervattenskablar, samlat in uppgifter om ryska förhållanden – av militärt, ekonomiskt och politiskt slag – som därefter vidarebefordrats till Storbritannien och USA. Mot bakgrund av det förvånar det inte att vår dåvarande utrikesminister Carl Bildt lade in sitt veto mot att EU skulle diskutera anklagelser om amerikanskt spioneri mot europeiska institutioner.
Vad hände då med Edward Snowden? Jo, han flydde på sommaren 2013 från Hongkong till Ryssland. Han hade därifrån tänkt att ta sig vidare till Ecuador där han fått politisk asyl, något som dock block­erades av USA. Han har dock fått uppehållstillstånd i Ryssland och lever idag i Moskva , tillsammans med sin amerikanska flickvän som anslutit sig till honom. Snowdens prov på civilkurage har renderat honom flera utmärkelser, varav här kan nämnas Right Livelihood Award, det så kallat alternativa nobelpriset.

Anders Karlsson

 

images

 

Snowden

Regi: Oliver Stone

Dela