Internationellt stöd för Alp Altinörs

Alp Altinörs på Motståndsforum i Stockholm i mars 2016. Foto: Jonatan Johansson

Alp Altinörs på Motståndsforum i Stockholm i mars 2016. Foto: Jonatan Johansson

 

Femton  Europaparlamentariker från den rödgröna gruppen Europeiska enade vänstern har skrivit under ett uttalande med krav på Alp Altinörs omedelbara frigivande. Bland undertecknarna finns vänsterparlamentariker från Spanien, Portugal, Cypern, Tyskland, Nordirland och Sverige.

Även Rött Forums styrelse har antagit ett stöduttalande som kräver av den turkiska regeringen att HDP:s vice ordförande Alp Altinörs omedelbart friges och att förföljelserna av HDP upphör, liksom dess krig mot den kurdiska frihetskampen.
Rött Forum riktar också krav mot den svenska regeringen och EU att de kräver ett omedelbart frigivande av Alp Altinörs och ett stopp för förföljelsen av HDP; att den turkiska statens krigspolitik mot den kurdiska befolkningen i sydöstra Turkiet upphör; samt att det skamliga flyktingavtalet med Erdogans regering sägs upp.
Rött Forum är ett svenskt nätverk av Arbetarrörelse- och vänsteraktivister, antirasister, feminister och klimatkämpar.

Marco Jamil Espvall

Uttalande från Socialistiska Partiet:

Frige Alp Altinörs!

Med bestörtning har vi fått veta att Erdoğans reaktionära regering gått till öppet angrepp mot vänstern i Turkiet. Den 8 september greps Alp Altinörs av den turkiska polisen i sitt hem i Ankara. Alp Altinörs är vice ordförande för vänsterpartiet Folkens Demokratiska Parti (HDP) som överraskade den turkiska regimen då partiet fick 13 procent av rösterna i parlamentsvalet 2015 och tog plats i parlamentet. I mars 2016 höll Rött Forum i Stockholm ett Motståndsforum för en enad vänster. Bland de internationella gästerna var just Alp Altinörs från turkiska HDP tillsammans med företrädare för spanska Podemos och amerikanska Socialist Alternative. ”Vi behöver en internationell antifascistisk front”, menade Alp Altinörs och manade till demokratiskt motstånd Erdoğanregimen:
– Om inte denne autokrat stoppas kommer det att bli en ny islamistisk diktatur i Turkiet, och Turkiet är en del av Europa.

Militärkuppförsöket mot Erdoğan i juli 2016 var dock motsatsen till försvar för demokratin. Kuppmakarna slogs tillbaka men den turkiska regimen använde kuppförsöket till en veritabel reaktionär offensiv där de mänskliga fri- och rättigheterna åsidosatts i hela landet. Tiotusentals människor har förlorat sina jobb och svartlistats medan andra fängslats. Nu har Erdoğans regim inlett sin klappjakt mot vänstern och i synnerhet mot HDP som utsätts för hård repression. HDP bildades 2012 som en koalition av flera rörelser och aktivister: socialister, kvinnorättskämpar, ungdomsgrupper, fackföreningar, miljöaktivister och olika minoritetsfolk – och har sitt största stöd bland den kurdiska befolkningen.

Vi vet att EU-eliten inte bryr sig om Erdoğans brott och betalar denne envåldshärskare att agera polis mot flyktingar som försöker ta sig till en fristad i Europa. Vi fruktar nu för Alp Altinörs säkerhet. Erdoğans angrepp på HDP måste stoppas och Alp Altinörs friges omedelbart! Alla demokratiska och progressiva krafter måste kräva av den svenska regeringen att reagera för att värna de demokratiska fri- och rättigheterna.
Stoppa attackerna mot HDP!
Frige Alp Altinörs!

 

Uttalandet antogs av
Socialistiska Partiets parti­styrelse
på styrelsemötet i  Stockholm den 10 september 2016

Dela