Flyktingar dör av Europas stängsel

bulgaria_turkey_border

Flyktingar dör på grund av EU:s försök att hålla människor på flykt utanför unionens gränser. Det visar en ny Amnesty-rapport. Stängsel som satts upp vid EU:s gränser och samarbetet med länder som Turkiet och Marocko har inneburit att människor nekats möjligheten att söka asyl. I brist på lagliga vägar in i Europa har människor drivits till livsfarliga resor över Medelhavet och människor har misshandlats av gränspolis. Rapporten hänvisar till en sammanställning som visar att nästan 3500 personer dött i Medelhavet 2015 fram till 10 november.
– De stängsel som breder ut sig längs med Europas gränser har bara lyckats befästa kränkningar av rättigheter och förstärka utmaningarna med att hantera flyktingsituationen på ett humant och välordnat sätt, säger John Dalhuisen, chef för Amnestys Europa- och Centralasienavdelning i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten har EU:s medlemsstater byggt över 235 kilometer stängsel vid unionens yttre gränser till en kostnad som överstiger 175 miljoner euro. Stängslen har inte hindrat människor från att ta sig in i EU utan de har istället tagit sig fram på farligare vägar.
Människor på flykt vittnar om att de tvingats tillbaka vid de grekiska, bulgariska och spanska yttre gränserna till EU utan att ha fått chansen att söka asyl och utan möjlighet att överklaga tillbakaskickandet, ett brott mot internationell rätt. Amnesty varnar för våld och övergrepp i spåren av dessa så kallade push-backs.
– Där det finns stängsel finns det människorättsövergrepp, säger John Dalhuisen vidare. Illegala push-backs av flyktingar har blivit en integrerad del vid de delar av EU:s yttre gränser som ligger längs med de stora migrationsvägarna, och ingen gör särskilt mycket för att stoppa dem.

Amnesty riktar även kritik mot att EU:s samarbetspartner Turkiet har frihetsberövat migranter och asylsökande på väg till EU utan advokathjälp och tvångsutvisat människor till Syrien och Irak. Istället borde EU satsa på att öppna säkra vägar för människor på flykt, menar John Dalhuisen.
– EU och medlemsstaterna i dess främre linje måste ompröva hur man garanterar säkra och legala vägar in i EU vid såväl de yttre landgränserna som i ursprungs- och transitländerna, säger han i pressmeddelandet. Det kan uppnås bland annat genom ett utökat nyttjande av vidarebosättning, familjeåterförening och humanitära visum.

Arash Gelichkan

Dela