Krav på svenskt erkännande av Västsahara

KOMMENTAR: Under den gångna veckan har en delegation från Marocko besökt Sverige för att främst träffa regeringsföreträdare. Dess ärende är att försäkra sig om att Sverige inte kommer att erkänna det av Marocko ockuperade Västsahara. Bakgrunden till marockanernas oro är att frågan för tillfället bereds av regeringen och beslut är sagt att komma i februari 2016. Därtill har säkerligen det svenska erkännandet av Palestina förra hösten, och att socialdemokraterna har kongressbeslut på att erkänna Västsahara, ytterligare förstärkt den marockanska oron. Dessutom har Sverige sedan gammalt goda förbindelser med Västsaharas befrielserörelse, Polisario, och Sverige har inom EU motsatt sig fiskeavtalet med Marocko. Ett svenskt erkännande av Västsahara skulle kunna mana till efterföljd. Marockos regering har också redan visat att man menar allvar: i förra veckan stoppades IKEA från att öppna en av fem planerade butiker i landet, en Volvobutik i Casablanca har tvingats stänga och man hotar med en generell bojkott mot svenska företag om Sverige löper linan ut med ett erkännande.

Marockos agerande har väckt bestörtning och krav på att den svenska regeringen ska sätta ner foten. Julia Finér, ordförande i Emmaus Stockholm, skriver i ett pressmeddelande: ”Det som sker från Marockos sida nu är exceptionellt. Vi välkomnar att regeringen gör en noggrann genomlysning av Västsaharapolitiken. Det behövs ett helhetsperspektiv med rejäla förslag på flera politikområden för Västsahara. Men jag förstår inte varför regeringen inte ryter ifrån mot Marockos utpressningstaktik”. Och Jens Orback, generalsekreterare för Olof Palmes centret och tidigare minister, kräver att regeringen nu griper till handling och erkänner Västsahara: ”För mig är en socialdemokratisk regering också ett verkställande organ för partikongressen. Om kongressen tagit tydliga beslut så åligger det regeringen att genomföra de besluten”. (Ekot 6/10)

Anders Karlsson

Dela